Lagrådet har nedannämnda dagar 1948 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Okt. 21. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 och 15 §§ lagen d. 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete och till lag ang. ändring i lagen d. 3 januari 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring. Föredragande: chefen för soc. dep:s rättsavd. Lars Gunnar Ohlsson.
    Okt. 29. Förslag till förordning ang. allmänt kyrkomöte (kyrkomötesförordning). Föredragande: kanslirådet S. Sjöberg.

B. L.

 

Ur Svensk författningssamling

1948.

    669. KK 22 okt. 1948 ang. ändrad lydelse av 37 § förordn. d. 12 maj 1917 (nr 281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad.
    673. KK 29 okt. 1948 om tillämpning i förhållande till Österrike av lagen d. 20 juni 1947 (nr 261) om återställande i vissa fall av rätt till patent, mönster eller varumärke m. m.
    677. KInstr 29 okt. 1948 för auditorer.
    691. KK 19 nov. 1948 ang. den militära rättsvården.
    692. KK 19 nov. 1948 med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m. m.
    693. KK 19 nov. 1948 om innebörden i rättsligt hänseende av begreppen krigsmakten och krigsman.
    694. KK 19 nov. 1948 med vissa föreskrifter om vad domstol har att iakttaga vid handläggning av militära mål.

B. L.