Häradsrättcrna. K. M:t har
    21 nov. 1947 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Södersysslets domsaga och Västerbottens södra domsaga fr. o. m. 1 jan. 1948;
    28 nov. 1947 beviljat häradshövdingen i Uppsala läns norra domsaga Nils Edling och häradshövdingen i Nås och Malungs domsaga Emil Dahl avsked från häradshövdingämbetet, Edling fr. o. m. 10 april 1948 och Dahl med utgången av april månad 1948;
    19 dec. 1947 transporterat häradshövdingen i Ångermanlands norra domsaga Gustaf Beling att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara häradshövding i Livgedingets domsaga;
    s. d. utnämnt e. o. assessorn i Svea hovrätt Lars Munck af Rosenschöld att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara häradshövding i Kalix domsaga;
    s. d. förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Jämtlands östra, Marks och Gästriklands östra domsagor fr. o. m. 1 jan. 1948;
    30 dec. 1947 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Carl Axel Durling att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara häradshövding i Västmanlands västra domsaga och revisionssekreteraren Trued Norell att fr. o. m. 1 febr. 1948 vara häradshövding i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga;
    s. d. förordnat följande personer att under 1948 uppehålla tingsdomarbefattningar nämligen e. o. assessorerna i Svea hovrätt Rutger Nyman i Norra Hälsinglands domsaga, Sten Lindqvist i Västra Hälsinglands domsaga, Bertil Alexanderson i Ångermanlands norra domsaga, Anders Lindstedt i Ångermanlands södra domsaga och Liss Granqvist i Medelpads östra domsaga, tingssekreteraren Folke Palmér i Medelpads västra domsaga, e. o. assessorn i Svea hovrätt Björn Marcus i Torneå domsaga, tingssekreterarna Folke Nyquist i Piteå domsaga och O. S. W. Mejegård i Västerbottens västra domsaga, e. o. assessorerna i hovrätten för Övre Norrland Per-Axel HansénLuleå domsaga och Wolrath Larsson i Kalix domsaga samt tingssekreteraren Björn Zethrœus i Gällivare domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har utnämnt
    21 nov. 1947 assessorn vid rådhusrätten i Västerås Sune Rissler att fr. o. m. 1 dec. 1947 vara brottmålsrådman i Södertälje;
    30 dec. 1947 assessorn i Svea hovrätt Åke von Schultz att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara borgmästare i Sundsvall;
    s. d. assessorn vid rådhusrätten i Norrköping Anders Törnvall att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara rådman i Norrköping;
    s. d. e. assessorn i Uppsala Olle Knöös att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara assessor vid samma rådhusrätt.
    K. M:t har 30 dec. 1947
    till ordf. på avdelning i Stockholms rådhusrätt fr. o. m. 1 jan. 1948 tillsvidare under fem år förordnat rådmännen Mauritz Gullstrand på andra, Johan Lillieros på tredje, Gustaf Bång på fjärde, Per Wiesel på femte, Gösta Rising på sjätte, Hilding Stefenson på sjunde, Erik Wilhelmsson på åttonde, Eric Gauffin på nionde, Gunnar Hedelius på tionde, Erik Tammelin på elfte,, Eric Österberg på tolfte, Carl-Fredrik Sandell på fjortonde, Erik Holmstrand på femtonde, Henrik Lundqvist på sjuttonde och Gunnar Cervin på nittonde avd.;

 

80 PERSONALNOTISER.    s. d. förordnat rådmännen i Göteborg Martin Hammar, Harry Lindberg och Folke Hellgren att fr. o. m. 1 jan. 1948 tillsvidare under fem år vara, Hammar ordf. på rådhusrättens sjunde avd., Lindberg andre ordf. på rådhusrättens femte avd. och Hellgren andre ordf. på rådhusrättens sjätte avd.;
    s. d. förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden för staden Sundsvall fr. o. m. 1 jan. 1948.
    Magistraten i Borås har 29 dec. 1947 till assessor vid rådhusrätten förordna t. f. rådmannen i Köping Bengt Lindeblad.