Konferens i Falun kring nya RB. På initiativ av häradshövdingen Ernst Leche hölls d. 8 jan. 1949 en konferens på rådhuset i Falun med domare, advokater, åklagare och polismän från Kopparbergs län för dryftande av erfarenheterna av nya RB:s tillämpning under det gångna året. Fem särskilda ämnen behandlades: förundersökningen i brottmål, huvudförhandlingen i brottmål, förberedelsen i tvistemål, huvudförhandlingen i tvistemål samt vittnesförhöret, vart och ett med en särskild inledare, nämligen t. f. landsfogden Börje Holmgren, häradshövdingarna Leche och Folke Ekdahl samt tingssekreterarna Peter Westerlind och Sten Rudholm. Korreferenter hade valts så att varje ämne skulle bli grundligt belyst såväl från domar- och advokathåll som, i förekommande fall, från åklagarsidan.
    Konferensen, som var besökt av nära nog samtliga domstolsjurister, advokater och åklagare i länet, leddes av borgmästaren Gustaf Geete. Falu stad visade sitt intresse för densamma bl. a. genom att bjuda deltagarna på lunch.