DÖDSFALL. 235    Nils Gustaf Melander avled d. 8 dec. 1948. Han var född i Lund d. 24 april 1892, avlade studentex. i Lund 1911 och jur. kand.ex. där 1917. Efter tingstjänstgöring kom han 1920 till rådhusrätten i Malmö, där han blev assessor 1929 och magistratssekreterare 1932.

 

    Gunnar Elias Severin Bergh avled d. 17 dec. 1948. Han var född i Stenberga, Jönköpings län, d. 28 sept. 1887, avlade mogenhetsex. i Växjö 1905 och jur.kand.-ex. i Lund 1908. Efter tingstjänstgöring och advokatpraktik öppnade han egen advokatbyrå i Göteborg 1915. 1917 blev han led. av Sveriges advokatsamfund.

 

    Hjalmar Paulinus Kjäll avled d. 20 dec. 1948. Han var född i Hälsingborg 1878 och började sin bana som tingsskrivare vid Luggude domarkansli. Efter notarietjänstgöring blev han tjänsteman vid länsstyrelsen i Malmö, där han utnämndes till länsassessor 1917 och landssekreterare 1923. Han tjänstgjorde under någon tid som t. f. landshövding i Västernorrlands län. Bland hans utredningsuppdrag må nämnas att han var ordf. för 1934 års landsfogdesakkunniga och 1937 års landsfiskals- och stadsfiskalsutredning.

 

    Carl Fredrik Ehrensvärd avled d. 22 dec. 1948. Han var född på Remmarlöv, Malmöhus län, d. 8 jan. 1867, avlade mogenhetsex. 1884 och hovrättsex. i Lund 1889. Efter tingstjänstgöring var han v. auditör vid Skånska husarregementet 1892—1895 och utnämndes till vice häradshövding 1893. Han kom till Hälsingborg som brottmålsnotarie och stadsnotarie och blev förste rådman 1904, vilket ämbete han 1911 lämnade på egen begäran. Senare bedrev han advokatverksamhet i Ängelholm.

 

    Jonas Anders Stockenberg avled d. 29 dec. 1948. Han var född 1862. Efter mogenhetsex. i Halmstad, hovrättsex. i Uppsala 1888 och tingstjänstgöring utnämndes han 1891 till vice häradshövding. S. å. inträdde han i kommerskollegium, där han 1919 utnämndes till byrådirektör. 1929 avgick han med pension.

 

    Claes Gustaf Peder C:son Uggla avled d. 29 dec. 1948. Han var född i Stockholm d. 12 dec. 1904, avlade studentex. i Stockholm 1924 och jur. kand.ex. vid Stockholms högskola 1930. Efter tingstjänstgöring blev han 1934 fiskal i Göta hovrätt. Han övergick därefter till advokatverksamhet och öppnade 1938 egen verksamhet i Stockholm. 1937 blev han led. av Sveriges advokatsamfund.

 

    Oskar Manfred Broberg avled d. 6 jan. 1949. Han var född i Finnskoga, Värml. län, d. 2 nov. 1882, avlade mogenhetsex. i Karlstad 1902 och hovrättsex. i Uppsala 1905. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län kom han 1911 till rådhusrätten i Göteborg, där han blev amanuens s. å., polisnotarie 1918, assessor 1919 och rådman 1935.

 

    Henning Casper Schultz avled d. 18 jan. 1949. Han var född i Landskrona d. 17 juni 1864, avlade mogenhetsex. i Hälsingborg 1882 och hovrätts

236 DÖDSFALL.ex. i Lund 1886. Efter tingssittning utnämndes han 1892 till vice häradshövding. 1897 blev han rådman och 1922 borgmästare i Karlskrona. Han innehade borgmästarämbetet till 1931, då han avgick med pension. Under sin verksamhet i Karlskrona var han ordf. eller led. i en mängd styrelser och nämnder.