L'Académie de Droit International de la Haye. Denna institution, som efter kriget återupptagit sin verksamhet, kommer att även innevarande år, i likhet med vad som skedde 1947 och 1948, anordna en serie föreläsningar av kända specialister över olika ämnen inom folkrätten och den internationella privaträtten. Kursen har bestämts att äga rum i Haag under

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 303tiden d. 11 juli—d. 12 aug. Ansökan om tillstånd att deltaga däri skall insändas till le Bureau du Conseil d'administration (Palais de la Paix, chambre 50, Haag). Det förutsättes, att deltagarna besitta förkunskaper. Kursen är avgiftsfri. Kostnaderna för vistelsen i Haag beräknas uppgå till 8 à 10 floriner per dag. Akademien förfogar över ett antal stipendier.

S. P.