Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1949 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt) m. m. ledighet från hovrättstjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden K. Hedström (just.dep.), E. Söderlund (led. av straffrättskommittén), R. Dahlgren (chef för rättsavd. i fin.dep.), G. Danielson och H. Zetterberg (statsråd), O. Söderström (chef för livsmedelskomm.), N. Nitelius (byråchef å rättsavd. i fin.dep.), N. Viklund (e. vattenrättsdomare i Norrbygdens vattendomstol), S. Romanus och H. af Trolle (led. av lagberedningen), O. Riben (just.dep.), K. Holmgren (t. f. statssekr. i hand.dep.), E. Göransson (lagbyråchef i folkh. dep.) ochS. Strömberg (t. f. chef för rättsavd. i jordbr.dep.), assessorerna G. A. Widell (statssekr. i försv.dep.), G. Fredriksson (komm.dep.), I. Weidenhaijn, Å. Lundgren och S. Löwenhielm (t. f. rev.sekr.), E. Mossberg (statsråd), N. Hedfeldt (lagbyråchef i just.dep.), G. Hagströmer (t. f. rev.sekr), C. Carlon

320 LITTERATURNOTISER.(chef för jur. byrån i bränslekomm.), A. Ribbing (chef för jur. sekt. i livsmedelskomm.), H. Skogman (fastighetsbildningssakkunniga), I. Ahlström (bitr. vattenrättsdomare vid Söderbygdens vattendomstol), S. Petrén (t. f. utrikesråd), T. Silfverskiöld och B. Marcus (t. f. rev.sekr.), E. Spens (sekr.i naturskyddsutredn.), S. Fellenius, K. Ericsson, K. Sidenbladh och S. Lindquist (t. f. rev. sekr.), T. Nordström (just.dep.), S. Aminoff (bitr. vattenrättsdomare vid Norrbygdens vattendomstol), Å. Martenius (hand.dep.), S. Dennemark och G. von Sydow (just. dep.), H. Ringdén (byråchef i hyresrådet), E. Conradi (förhandlingsrättssakkunniga), A. Brunnberg (hand.dep.), S. af Geijerstam (lagbyråchef i inr.dep.), B. Alexanderson (just.dep.), L. J. Wallmark (flyktkapitalbyrån), G. Lagergren (komm.dep.), A. Nordin (vattenrättssekr. vid Söderbygdens vattendomstol) och P. Bergsten (bitr. vattenrättsdomare vid Österbygdens vattendomstol) ; fiskalerna N. Mangård (just.ministeriet i Ethiopien), S. Larsson (vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol), C. A. Hallenberg (e. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), E. Sjöberg (vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), B. Hult (arbetsdomstolen), F. Andrén och G. Petrén (studier), S. Rudholm (sekr. i straffrättskommittén), H. Hessler (studier), S. Ersman (sekr. i strafflagberedningen), S. Bergstrand (e. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), I. Lekman (bitr. vattenrättssekr. vid Söderbygdens vattendomstol), L. Älund (arbetsdomstolen), N. Vasseur (bitr. vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol), L. Hjerner och O. Bruun (studier);
    i Göta hovrätt: lagmannen O. Löthner (riksdagsman), hovrättsråden B. Lindskog (t. f. kommerseråd), Thorsten Berg, A. Lüzell och B. Beskow (t. f. rev.sekr.), assessorerna B. N:son Dag, T. Ahlgren, B. Höijer och L. Wetterling (t. f. rev. sekr.) och N. Berglund (just. dep.), fiskalen P. Stjernquist (docent) samt tingssekr. Ulf Lundvik (not. med sekr.göromål i riksdagens konstitutionsutskott);
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden B. Lassen (lagbyråchef i just.dep.), O. Appeltoft (hand.dep.) och S. Ekblom (t. f. rev.-sekr.), assessorerna B. Widegren (t. f. rev.-sekr.), Y. Söderlund (byråchef hos RÅ), C.-I. Lefwander (t. f. rev.sekr.), E. G. Stangenberg (t. f. byråchef hos JK) och K. Rosenberg (sekr. åt 1948 års utredning ang. restitution av bensinskatt);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsrådet K.Larsson (statsrådsberedningen), assessorerna H. G. Andersson, I. Bodewall, S. Pontén, Y. Linder och I. Bladh (t. f. rev.sekr.), S. O. Svensson (soc.dep.), O. Hegrelius (jordbr.dep.), O. Petrén (sekr. i riksdagens II lagutskott) och G. Engström (soc.dep.), fiskalerna S. Walberg (not. med sekr.göromål i riksdagens I lagutskott) och S. Bramsjö (studier) samt tingssekreteraren C. G. Persson (not. med sekr.göromål i riksdagens II lagutskott) ;
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden S. Edling (statssekr. i just.dep.), C.-H. Nordlander (t. f. statssekr. i jordbr.dep.) och C. Mellander (t. f. rev.sekr.), assessorn A. Björklund (fin.dep.) ;
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden H. Henkow (just.dep.), E. Dahlin (kanslichef hos priskontrollnämnden), B. Kjellin (lagbyråchef i just.dep.) och Y. Samuelsson (chef för rättsavd. i soc.dep.) samt fiskalen L. J. Haara.