A. V. LUNDSTEDT. Grundlinjer i skadeståndsrätten. Senare delen. Strikt ansvar. Band II:1. Uppsala 1948. Nordblads Bokh. 587 s. Kr. 24.00.

 

    Ur innehållet: Om culpa och culpa-fiktion. »Culpa»-ansvar såsom skilt från annat strikt ansvar. Culpa-regelns tillämpning efter culpafiktion. Det strikta ansvaret. Ansvar för skada genom nödhandling. Ansvar i grannelagsförhållanden. Principalens ansvar för skada genom anställds culpa i utomkontraktliga förhållanden. SvJT återkommer med anmälan.

 

RUPERT BEIJE m. fl. Svenskt affärslexikon. Handbok för affärsmän. Stockholm 1948. Medéns. 546 s. Inb. kr. 48.50.

 

    Medéns förlag har utgivit ett svenskt affärslexikon som avser att kunna ge svar på de flesta av de spörsmål som affärsmän inom olika branscher vanligen möta inom sin verksamhet. Det är huvudsakligen av merkantilt innehåll men åtskilliga juridiska termer och spörsmål behandlas också. De juridiska artiklarna ha i huvudsak utarbetats av hovrättsrådet OLOF APPELTOFFT, och lagmannen GUSTAF LINDSTEDT har granskat dem. Svenskt affärslexikon förefaller att vara ett synnerligen användbart och nyttigtverk även för jurister.

B. L.

 

ERWIN MUNCH-PETERSEN. Tvangsfuldbyrdelse og foreløbige Retsmidler. 4. Udg. København 1948. Gad. XVI + 387 s.

 

    SvJT har att notifiera 4. upplagan av detta danska standardverk inom exekutionsrätten. Det utkom först som del III av H. MUNCH-PETERSENS Den danske Retspleje (anmäld av WREDE i SvJT 1924 s. 374 ff) men har sedan dess undergått stora utvidgningar och förändringar. Utförligare anmälan följer.

B. L.