PERSONALNOTISER. 717Hovrätterna. K. M:t har förordnat
    31 aug. 1949 till e. o. assessorer i Svea hovrätt adjungerade ledamöterna i hovrätten Torwald Hesser och Olov Lindhagen samt till e. o. assessorer i hovrätten över Skåne och Blekinge adjungerade ledamöterna i hovrätten Sven Larsson, Ingvar Jönsson och Allan Sandberg;
    22 sept. 1949 till e. o. assessorer i Göta hovrätt resp. hovrätten för Nedre Norrland adjungerade ledamöterna Knut Ahlbom och Åke Åkebring.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    19 aug. 1949 dels förklarat att K. M:ts heslut 11 okt. 1946 (se SvJT 1946 s. 727) icke skall utgöra hinder för de tingshusbyggnadsskyldige i Västerbottens södra domsaga att uppföra tingshus för domsagan i Tegs municipalsamhälle i stället för i Umeå, dels ock föreskrivit att domsagan för sådan händelse skulle efter den i samma beslut angivna om regleringen ha kansli och tingsställe i municipalsamhället ävensom tingsställe i Vindeln;
    26 aug. 1949 förordnat att Bräkne och Karlshamns samt Listers och Sölvesborgs fr. o. m. 1 jan. 1950 nyinrättade domsagor skola vara placerade i lönegrupp II ävensom att i en var av domsagorna skola vara anställda, förutom häradshövdingen, 3 tingsnotarier jämte viss icke-rättsbildad personal;
    31 aug. 1948 till häradshövding i Nordals, Sundals och Valbo domsaga fr. o. m. 1 okt. 1949 transporterat häradshövdingen i Härjedalens domsaga Ernst Aderlund;
    s. d. beviljat häradshövdingen i Hallands mellersta domsaga John Samuelson avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 13 dec. 1949;
    22 sept. 1949 beviljat häradshövdingen i Aska, Dals och Bobergs domsaga Ragnar Seldén avsked från häradshövdingämbetet med utgången av febr. 1950.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    26 aug. 1949 medgivit att med åtgärder för återbesättande av lediga borgmästarämbetet i Stockholm må anstå tillsvidare i avbidan på fastställelse å beslut om lönereglering för befattningen;
    31 aug. 1949 beviljat borgmästaren i Härnösand Nathan Rosander avsked från borgmästarämbetet med utgången av dec. 1949.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 22 sept. 1949 förordnat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Inge Lekman att tillsvidare under tiden 1 okt. 1949—30 sept. 1952 vara vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstol.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 31 aug. 1949 beviljat byrådirektören (å straffregistret) hos fångvårdsstyrelsen Lennart Berggren avsked från byrådirektörstjänsten med utgången av okt. 1949.

 

    Juridiska examina vårterminen 1949.

 

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.Juris licentiatexamen.Uppsala universitet.3/5 Bror Erik Gustaf Pelrén, sthm 5/12 17 Lund 4/6 35 Lund1Lunds universitet.28/5 Sven Josef Lennart Bramsjö, klm 11/7 14 Hagby 26/5 32 Lund2Stockholms högskola.9/4 Lars Torbjörn Welamson 28/6 21 Sthm 10/5 39 Sthm3Jaris kandidatexamen.Uppsala universitet.31/1 Anna-Clara Birgitta CarlsdotterJacobson, uppl 7/11 25 Umeå 7/5 45 Hudiksvall

 

1 Fil. kand. 29/5 37 Lund, fil. mag. 31/3 38 där, pol. mag. 31/1 40 där, jur. kand.30/5 42 där. — 2 Jur. kand. 29/5 37 Lund. — 3 Jur. kand. 15/9 42 Sthm.

718 PERSONALNOTISER.Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.31/1 Richard Jörgen Ryott Malmros,söderm.-närke 25/11 23 Örebro 7/5 42 Örebro» Lotten Sofia Veronika Nissen, gb 1/826 Sthm 4/6 45 Sthm» Sten Fredrik Rystedt, norrl. 26/12 24 Östersund 8/5 43 Östersund» Bengt Lennart Svensson, klm 4/12 21 Mönsterås 5/6 40 Kalmar» Elsa-Britta Borghild Thoring,västm.-dala 22/5 25 Floda 24/5 43 Falun» Else Ingeborg (Ings) Wille, sthm 20/4 20 Oslo 23/6 37 Oslo12/3Hans Gunnar Ehrén, ög. 14/7 23 Väderstad 27/5 42 Linköping» Arne Oskar Olsén, norrl 12/1 18 Fors 3/6 37 Östersund» Tade Edvard Schneider, ög. 24/11 24 Kristianstad 19/5 43 Linköping23/3 Ulf Krister Nordenson, sthm 20/5 24 Sthm 30/4 42 Sthm11/4 Göran Olof Belfrage, ög. 16/3 24 Norrköping 28/5 42 Norrköping» Per Bengt Magnus IngemarRösiö, värml 14/5 27 Åmål 7/6 44 Sthm» Folke Teodor Ingemar Wahlquist, norrl. 14/5 21 Lidköping 31/5 41 Lidköping» Carl Bertil Otto Wennergren, ög. 1/4 25 Linköping 16/5 44 Linköping13/4 Per Hans Thorson, ög. 21/10 22 Linköping 9/12 42 Norrköping30/4 Bengt Henrik Erlandsson, gb 13/21 24 Göteborg 29/4 43 Göteborg3/5 Sven Ingvar Andersson, västm.dala 11/10 24 Bjursås 9/5 45 Falun» Magdalena Elisabeth MatildaJahn, sthm 22/7 25 Nacka 17/5 44 Saltsjöbaden» Anders Gustaf Knös, vg. 15/7 18 Sthm 10/5 38 Sthm1» Jan Henrik Sundin, norrl 10/10 25 Fjällsjö 15/5 45 Härnösand» John Emanuel Östin, norrl. 22/12 21 Resele 9/5 44 Uppsala13/5 Bo Hans Ihrfelt, gb 3/6 23 Hosjö 29/4 43 Göteborg30/5 Bengt Rune Caping, norrl 11/7 21 Koskullskulle 29/4 42 Uppsala» Ulf Carl Gustaf Chöler, vg. 31/1 24 Länghem 18/5 43 Skara» Karl-Bertil Hagman, gb 1/9 23 Östra Husby 29/4 43 Göteborg» Gunnar Hellgren, vg 26/5 25 Skövde 20/5 44 Skövde» Sture Edvin Jansson, uppl 16/1 24 Sthm 27/4 44 Uppsala» Karl Gunnar Sivert Nilsson, klm 13/10 21 Fagerhult 13/5 43 Kalmar» Alf Carl Ragnar Resare, värml 25/12 26 Kroppa 18/5 45 Kristineh.» Ivar Bertil Sundström, uppl. 6/7 20 Uppsala 29/5 40 Uppsala3/6 Tor Inge Sigfrid Jungkvist, vg 23/9 22 Borås 8/5 42 SkövdeLunds universitet.28/1 Gösta Thorvald Eliasson, mlm 10/7 21 Malmö 5/11 41 Malmö» Nils-Olov Fredrik Hasslev, mlm 1/11 26 Laholm 7/5 44 Malmö» Bror-Emil Ferdinand Jeppsson,mlm 28/8 24 Malmö 31/5 43 Malmö15/2 Lars-Anders Birger Grafström,gb 12/2 21 Ljusdal 5/6 41 Göteborg» Thomas Schartau, yst 25/1 21 Sthm 14/6 41 Sthm15/3 Carl-Axel Hultman, mlm 10/6 23 Malmö 23/542 Malmö31/3 Helge Ivan Almström, krist 22/3 16 Sölvesborg 31/5 35 Kristianstad» Brita Elvira Bengtsson, ld 1/10 23 Sövde 27/5 43 Lund» Oscar Johan Lennart Richter, hb 9/6 23 Landskrona 23/5 42 Landskrona» Nils Lennart Skoglund, ld. 7/10 25 Göteborg 28/4 44 Lund12/4 Margareta Hanna Lovisa Hellichius, vg. 24/5 25 Sthm 18/5 43 Skara» Göran Eskil Mathias Wallerius,gb 24/11 20 Hjärtum 30/5 42 Göteborg19/4 Gillis Vikingson Widehed, bl. 11/11 24 Jönköping 10/5 43 Karlskrona6/5 Anders Börje Hagård, vg. 9/9 16 Borås 22/5 35 Borås» Erik Ivar Ivstam, yst. 12/9 22 Simrishamn 29/4 42 Lund28/5 Hans Bertil Andersson, mlm 15/2 24 Bunkeflo 23/5 42 Malmö» Carl-Gustaf Morton Andrécsson,gb 7/10 13 Göteborg 9/6 36 Göteborg

1 Fil. kand. 15/9 44 Uppsala.

PERSONALNOTISER. 719Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.28/5 Arthur Ludvig Charles JamesNilsson, gb 14/11 24 Göteborg 29/5 43 Göteborg31/5 Torsten Arne Nordgren, gb 24/7 22 Järfälla 5/5 43 Göteborg» Folke Westesson, krist 24/9 12 Ivö 10/12 35 Lund15/6 Knut Per Magnus Friang, ld 21/9 17 Burlöv 14/6 41 Lund» Bodil Elisabet Hansson, hb 24/12 24 Hälsingborg 21/5 43 Hälsingborg» Lloyd Raymond Kaeiding, hall 8/11 22 Percival, 29/4 42 LundCanada» Pär Åke Lenander, mlm 18/10 19 Malmö 18/5 38 Malmö» Evert Gustaf Emanuel Lundgren, vg 1/10 16 Längbro 17/12 42 Malmö» Aina Bengta Maria ElisabethMolt, gb 3/5 26 Malmö 5/6 45 Göteborg» Nils-Erik Svensson, hall. 1/4 24 Angelstad 15/5 43 Halmstad30/6 Per Gustav Einar Corneliusson ld 7/12 23 Hörby 27/5 43 Lund» Per Oscar Axel Stenström, ld 30/3 26 Malmö 3/5 44 MalmöStockholms högskola.31/1 Ernst Axel Edelstam 21/7 24 Sthm 28/4 44 Sthm» Karl Göran Hasselberg 14/8 24 Grundsund 11/5 43 Gävle» Lars-Olov Janzén 14/8 22 Norrköping 13/5 42 Norrköping» Tord Henrik Sigfrid Jörlander 10/2 25 Västerås 3/5 43 Södertälje» Bert Roland Richard Lewinson 4/9 18 Sthm 13/5 38 Sthm» Nils Bo Lid 15/2 23 Sthm 1/6 42 Sthm» Ingrid Gunvor Mattsson-Gavatin 15/5 16 Sthm» Paul Ulf Poss 6/6 25 Sthm 27/5 43 Sthm» Per Åke Ramborgh 15/10 21 Göteborg 31/5 41 Göteborg1» Sven Arthur Reuterliung 25/6 23 Spånga 4/5 45 Sthm» Lennart Birger Rydfors 8/11 22 Sthm 31/5 40 Östersund25/3 Rut Elin Axegård 24 Hallsberg 25/5 43 Sthm» Fritz Iwo Dölling 12/1 23 Vaxholm 4/5 42 Göteborg» Karl Axel Gunnar Grahn 15/7 20 Gävle 27/5 39 Gävle» Karl Gösta Andreas IngemarHammarqvist 14/4 21 Hälsingborg 21/5 40 Hälsingborg» Harry Douglas Iohnson 31/7 20 Eskilstuna 28/5 40 Eskilstuna» Sune Karl Emil Lans 15/10 17 Sthm 17/5 39 Södertälje» Åke Sten-Oscar Linden 23/9 26 Sthm 29/5 45 Sthm» Agnes Theresia Charlotta Magnusson 21/1 25 Sthm 24/5 44 Sthm» Edvard Gustaf (Gösta) Adolf tenSiethoff 5/12 21 Java 31/5 41 Sthm9/4 Georg Gustaf Berg 13/6 21 Helsingfors 30/4 43 Sthm» Olle Gustaf Bernling 26/6 22 Björkäng 27/5 42 Linköping» Ragnar Olof Emanuelsson 20/7 19 Vänersborg 30/5 40 Borås3» Ulf Sten Fornander 23/11 14 Alameda 25/5 37 JönköpingCity, USA» Sten Olof (Olle) Kindblom 24/3 23 Sthm 2/5 44 Sthm» Bror Svante Gustaf Inge Halberstadt Malm 9/8 20 Lund 20/6 41 Sthm» Stig Sverker Nordgren 26/3 26 Sthm 6/5 44 Djursholm» Anders Ove Rainer 14/9 25 Gävle 11/5 44 Gävle» Lars Herman Roth 13/12 23 Sthm 28/4 43 Sthm» Kurt Schalling 12/11 21 Alingsås 6/6 40 Göteborg» Thor Albrecht Hildingsson Sjöfors 10/10 22 S. Ljunga 6/5 42 Växjö28/5 Sven Fritiof Erixon 23/1 17 Enslöv 18/5 35 Halmstad4» Ingrid Britta Helander 6/6 26 Kumla 8/6 46 Örebro» Björn Alrik Helleday 15/7 17 Sthm 16/5 36 Sthm» Bo Rune Hållenius 13/2 23 Sthm 30/4 43 Sthm

1 DHG 26/5 45. — 2 Fil. kand. 1/4 47 Uppsala, pol. mag. 6/11 48 Sthm. —3 Distr. åklagarexamen 28/6 46 Sthm. — 4 Apotekarexamen 31/7 43.

720 PERSONALNOTISER.Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.28/5 Sture Lindegren 30/1 18 Jönköping 25/5 38 Lund» Per Filip Pååg 1/8 13 Almedal 27/5 32 Örebro» Sven Folke Nils AnderssonRengby 1/1 07 Malmö 20/5 25 Malmö» Stig Olof Svärd 15/10 24 Göteborg 25/5 43 Sthm29/6 Ella Dagmar Anita Allbrandt 29/8 22 Sthm 20/5 42 Sthm» Bengt Gustaf Borglund 8/6 22 Sthm 14/5 41 Sthm» Tord Erik Elfner 27/5 24 Sthm 30/4 43 Sthm» Nils Allan Helmer Everitt 21/5 21 Sthm 14/5 40 Sthm» Erik Ulf Hallbäck 4/1 20 Sthm 14/5 40 Sthm» Herman Wolfgang Hammargren 3/7 24 Berlin-Dahlem» Emil Lennart Heijne 23/5 23 Sthm 30/4 43 Sthm» Sven Arne Holm 7/11 25 Sthm 28/4 44 Sthm» Knut Rolf Axel Helge Littorin 3/1 23 Sthm 15/5 42 Lundsberg» Nils Göran Mossberg 2/4 22 Sthm 2/5 42 Sthm» Karl Rune Nyström 9/1 25 Solna 25/5 43 Sthm1» Harriet Sofie Thérése Stangenberg 30/10 09 Karlskrona 18/5 28 Sthm» Bo Melker Söderberg 16/2 24 Sthm 26/5 42 Sthm» Carl Johan Tornborg 29/1 20 Umeå 16/5 40 Sthm» Curt Gillis Weidling 18/7 22 Danderyd 8/5 43 SthmStatsvetenskaplig juridisk examen.Lunds universitet.15/2 Pehr Gustaf Henrik Cavalli, smål. 16/2 23 Växjö 29/4 42 Sthm28/5 Inga-Britt Ahlberg, smål 17/3 19 Växjö 30/5 39 Växjö» Lars Erik Olsson, krist. 8/8 19 Lund 25/5 40 Landskrona31/5 Gulloi Elisabeth Andersson, mlm 28/9 22 Malmö 11/12 42 Malmö» Nils Åke Lennart SommeliusPalm, vg 28/7 21 Piteå 27/5 40 VänersborgStockholms högskola.31/1 Nils Gunnar Holmgren 3/10 20 Sthm 9/5 39 Sthm» Lennart Ernst Oskar Seidel 12/10 25 Sthm 27/5 43 Sthm29/4 Per-Olof Hansson 25/5 18 V. Ryd 31/5 41 Eskilstuna» Nils Åke Lundberg 2/7 11 Sthm 14/5 29 Sthm» Stig Bengt Volrath Persson 13/7 23 Sköllersta 9/5 42 Strängnäs28/5 Gustaf Lennart Eriksson 8/6 22 Sthm 28/5 41 Sthm» Björn Herman Leopold Jirstam 14/11 18 Sthm 15/5 37 Sthm» Einar Erik Laurell 4/9 22 Sthm 15/5 42 Djursholm» Frans Ingemar Emanuel Laurell 23/1 21 Norrköping 20/5 42 Lund» Erik Anders Gunnar Salwén 30/8 17 Malmö 15/5 37 Djursholm» Rune Valdemar Sandén. 24/6 16 Långtora 11/12 37 Uppsala» Axel Gunnar Rune Willén 11/11 21 Sthm 28/5 41 Sthm29/6 Claës-Arvid Edward PercivalKalling. 27/3 22 Sthm 15/5 42 Sthm» Curt Gösta Aigeldinger Nordyvist 31/5 20 Sthm 3/5 44 SthmDistriktsåklagarexamen.Stockholms högskola.31/1 Carl-Gustav Gotthard Johansson 5/5 20 Tryde 22/5 40 Ystad» Sven Bertil Rickard Loeb 13/10 23 Älmhult 2/5 44 Hälsingborg9/4 Johan Ivar Dahlin 15/12 21 Alsen 11/5 43 Uppsala» Nils Oskar Savonen 28/7 18 Överluleå 17/5 41 Uppsala
Sammanfattning.
Uppsala Lund Stockholm S:aJuris licentiatexamen 1 1 1 3Juris kandidatexamen 32 29 54 115Statsvetenskapl. jur. examen — 5 14 19Distriktsåklagarexamen — 4 4

1 DHS 11/6 46. — 2 Jur. kand. 28/5 46 Sthm.Trycklov meddelat 30/9 1949.