Max Rippner avled d. 23 jan. 1950. Han var född i Glogau d. 19 april 1883, avlade mogenhetsex. 1901 och förvärvade 1910 graden som dr jur. 1913 blev han Amtsrichter och 1921 Landgerichtsdirektor i Berlin. Samtidigt tjänstgjorde han som expert i svensk rätt vid »Institut für ausländisches Recht des Reichsverbandes der deutschen Industrie». I april 1939 emigrerade han till Sverige, översatte strafflagen och andra lagar till tyska språket och arbetade från 1943 till 1946 som arkiv arbetare vid juridiskaseminariets bibliotek i Uppsala. I nov. 1946 tillkallades han av chefen för justitiedepartementet att inom departementet biträda vid utredningsuppdrag ang. skadeståndsrättens reformering.

G. S.