Svenska föreningen för industriellt rättsskydd sammanträdde under 1949 två gånger. Vid årsmötet d. 8 april höll förste byråingenjören Tore Oredsson ett anförande om »Några synpunkter på amerikansk patentpraxis», vilket följdes av diskussion, och vidare lämnade civilingenjörerna Ivar Bergenstråhle och Gösta Dahl meddelanden om två internationella möten angående industriellt rättsskydd. Även sammanträdet d. 8 dec. ägnades åt internationella frågor inom föreningens verksamhetsområde. Bland annat diskuterades, efter inledningsanförande av byråchefen Åke v. Zweigbergk, föreliggande förslag till europeisk patentgemenskap samt det aktuella läget mellan Sverige och Tyskland i fråga om patent- och varumärkesskydd.
    Styrelsen utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., civilingenjör Oscar Grahn, skattm., byråchefen Åke v. Zweigbergk, sekr., samt hovauditören Birger Barre, riksmarskalken Birger Ekeberg, direktör Arnold Hjorth, hovrättsrådet Johan Nordenfalk, civilingenjör Birger Nordfeldt och direktör Gustav Settergren. Bitr. sekr. är byrådirektören Frithiof Berglund. Föreningen har omkring 240 medlemmar.

 

    Revisionssekreterarföreningen har under år 1949 hållit allenast ett sammanträde, nämligen årsmötet d. 4 april 1949. Föreningens styrelse utgöres av numera häradshövdingen Otto Schell, ordf., numera häradshövdingen Sven Norrsell, v. ordf., revisionssekreteraren P. O. Palmquist, t. f. revisionssekreterarna Åke Lundgren, kassaförvaltare, och Gösta Hagströmer, sekr., med revisionssekreteraren I. Öhman och t. f. revisionssekreteraren B. Widegren såsom suppl. Antalet medlemmar är 58.

 

    Föreningen Sveriges auditörer har följande styrelse: auditörerna Allan Wirgin, ordf., Ernst Hallenberg, v. ordf., Knut Ljungberg, sekr., Thorsten Gislander och Ragnar Vasser med Gösta Wilkens och Titus Linnell som suppleanter. Medlemsantalet är 53.