Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1949 sammanträtt tre gånger. Vid två av sammanträdena ha hållits föredrag. I övrigt ha förekommit föreningsangelägenheter.
    Vid årssammanträdet d. 1 juni utsågos till styrelseledamöter i föreningen: e. o. assessorn Knut Ahlbom, ordf., e. o. assessorn Emanuel Walberg, v. ordf., tingssekreteraren Bertil Olsén, sekr. och kassaförvaltare, e. o. fiskalerna Gunnar Schnell och Sven Klemendz med e. o. assessorn Per Karlberg och e. fiskalen Stig Löwendahl som suppleanter.
    Medlemsantalet är fortfarande omkring 90.

 

    Föreningen Yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige, som bildades d. 8 juni 1948, har under år 1949 sammanträtt tre gånger, varvid i huvudsak förekommit föreningsangelägenheter. Styrelsen för verksamhetsåret 1949—1950 utgöres av e. o. assessorn Karl Modigh, ordf., e. o. assessorn Nils Källoff, v. ordf., adj. led. Mats Ernulf, sekr. och kassaförvaltare, tingssekreteraren Sven Sigander och fiskalen Bengt Hamdahl. Antalet medlemmar i föreningen utgör 28.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening har under 1949 hållit tre sammanträden. Vid sammanträde d. 22 jan. beslöts att föreningen, vars medlemmar varit kollektivt anslutna till Sveriges kommunaltjänstemannaförbund, skulle utträda därur och i fortsättningen uteslutande verka såsom en kamratförening för juristerna inom rådhusrätten med ändamål att bereda tillfälle till överläggningar i gemensamma angelägenheter. D. 9 april var diskussion anordnad rörande brottmålsprocessen med inledningsanförande av presidenten Joël Laurin. Vid sammanträdet närvoro ett stort antal i Stockholm verksamma åklagare och advokater.
    Styrelsen har under året utgjorts av borgmästaren Gunnar Fant, ordf., rådmannen Erik Tammelin, v. ordf., rådmannen Henning Bruce, e. rådmannen Gustav R:son Lundberg, assessorn Fritz Trägårdh, förste sekreteraren Karl-Erik Skarvall, sekr. och kassaförvaltare, samt domaraspiranten Lennart Jerneck, med rådmännen Hilding Stefenson och Gösta Widell, magistratsrådmannen Harry Hector, e. rådmännen Knut Ljungberg och Gustaf Gyllenhammar, förste sekreteraren Gustaf Petrén och domaraspiranten Ingegerd Hilding såsom suppleanter. Antalet medlemmar uppgår till 107.

 

PERSONALNOTISER 

    Riksdagens lagutskott. I år har för första gången den genom 1949 års grundlagsändringar införda anordningen med tre lagutskott kommit till användning (jfr ovan s. 231). Sammansättningen av de två förut arbetandeutskotten har ändrats avsevärt.

 

238 PERSONALNOTISER.    Presidiet i   f ö r s t a   l a g u t s k o t t e t   är detsamma som 1949. Borgmästaren Olov Rylander är ordf. och f. d. fattigvårdskonsulenten Verner Hedlund v. ordf. Av ledamöterna äro två jurister, nämligen advokaten Georg Branting och lantbrukaren Leif Cassel, båda från första kammaren. Ledamot är vidare prof. Elis Håstad (andra kammaren). Såsom suppleanter ha invalts tre jurister, direktören Knut Ewerlöf och aktuarien Erik Englund, båda från första kammaren, samt advokaten Ingrid Gärde Widemar från andra kammaren. Suppleant från första kammaren är vidare överdirektören Hardy Göransson. Sekr. är hovrättsfiskalen Sten Walberg och notarie med sekreterargöromål hovrättsfiskalen Ulf Lundvik.
    Ordf.   i   a n d r a   l a g u t s k o t t e t   är folkskolläraren David Norman (omvald) och v. ordf. lantbrukaren Edvin Jacobsson (nyvald). Bland ledamöterna är en jurist, direktören Karl K:son Wistrand från första kammaren. Herr Englund är suppleant även i andra lagutskottet. Suppleant är vidare byråinspektören Daniel Wiklund. Sekr. är hovrättsfiskalen Carl G. Persson och notarie med sekreterargöromål tingssekreteraren Bengt Hjern.
    I det nybildade tredje lagutskottet har till ordf. valts prof. Åke Holmbäck och till v. ordf. hemmansägaren Abel Andersson. En ledamot är jurist, nämligen förste ombudsmannen Per-Hjalmar Fagerholm från andra kammaren. Herrar Wistrand och Cassel äro suppleanter i utskottet. Ytterligare en suppleant är jurist, advokaten Yngve Häckner (andra kammaren). Sekr. är hovrättsassessorn Arne Brunnberg och notarie med sekreterargöromål andre kanslisekreteraren Einar Herlitz.

S. W.

 

    Juridiska examina höstterminen 1949.

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex
 

Juris licentiatexamen.

Uppsala universitet.

       
15/12 Jan Ekman Hellner, sthm 28/10 17 Sthm 27/5 36 Sthm1
» Alvar Fredrik Axel Nelson, ög 14/4 19 Uppsala 26/5 37 Uppsala2
 

Juris kandidatexamen.

Uppsala universitet.

       
8/7 Carl Alf Christer Jungmark, söderm.-närke 25/9 23 Örebro 25/9 42 Örebro
» Bertil Ingemar Kilander, norrl 12/6 25 Rödön 15/5 44 Östersund
» Kaj Wilhelm Karl Gerhard RudolfLohmann, sthm 9/3 24 Berlin 10/3 43 Sigtuna
15/7 Stig Gunnar Eurenius, norrl 15/1 20 Härnösand 29/5 40 Härnösand
» Lars Hugo Hedman, västm.-dala. 8/2 25 Falun 24/5 45 Kalmar
» Sven Fredrik Sigurd Lovén, västm.dala 2/9 19 Uppsala 30/4 42 Uppsala
31/8 Sven Ake Grunditz, vg 25/2 24 Hjo 2/5 44 Skara
» Leif Einar Lindström, gb 27/4 26 Göteborg 29/5 45 Göteborg
15/9 Per Anders Almér, gb 24/9 21 Göteborg 11/6 40 Göteborg
» Hans Ossian Valter Bolinder,gästr.-häls 7/3 25 Uppsala 20/5 44 Uppsala
» Curt Lennart Carlström, söderm.närke 12/10 23 Sthm 7/5 42 Örebro
» Anders Einar Ekblom, gb 27/12 22 Hudiksvall 5/6 41 Göteborg3
» Rolf Gustaf Hammarström, gästr.häls 20/1 26 Landskrona 12/5 44 Gävle
» John Halvar Hedvall, norrl 20/10 22 Tännäs 12/5 42 Umeå
» Hugo Valter Hökeberg, gotl 15/10 16 Visby 11/6 35 Visby
» Leif Arne Eskil Lindén, värml 17/9 21 Grums 10/5 43 Karlstad
» Bengt Ake Gösta Samuelsson, norrl. 17/9 22 Sundsvall 31/5 41 Umeå
30/9 Karl Birger Vallgårda, uppl. 26/3 23 Bälinge 5/5 43 Uppsala
26/10 Tor-Axel Albert Broström, gb 16/5 23 Göteborg 11/5 43 Sigtuna

1 Jur. kand. 15/9 41 Uppsala. — 2 Jur. kand. 30/5 41 Uppsala. — 3 Fil. kand.3/2 45 Göteborg. 

PERSONALNOTISER. 

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex
31/10

Pontus Lars Harald Engström,gästr.-häls.

 

21/2 27 Sthm 30/5   44 Sthm
21/11 Knut Sigurd Gustafsson, uppl. 20/2 26 Uppsala 28/5 45 Uppsala
24/11 Erik Waldemar Hermanson, gotl 8/8 22 Söderfors 16/5 41 Kristineh.1
3/12 Ulla Margareta Bögerup, ög 26/8 25 Emislöv 17/5 43 Kristianstad
15/12 Tore Johan Ekner, gb 25/11 21 Göteborg 30/4 42 Göteborg
» Petrus Torsten Ericsson, norrl. 22/3 21 Alsen 9/5 42 Östersund
» Kjell Allan Grissler, vg 19/10 23 Norrtälje 2/5 44 Borås
» Claes Ake Hjalmar Hammarskjöld,söderm.-närke 8/9 24 Lidingö 7/5 43 Nyköping
» Kerstin Ulrika Sixtensdotter Hesser,ög 10/5 26 Sthm 23/5 45 Linköping
» Per-Erik Holmberg, västm.-dala 17/6 23 Uppsala 30/4 42 Uppsala
» Karl Gunnar Persson Jemt, söderm.-närke 29/4 23 Örebro 11/5 43 Sigtuna
» Ray Harris Lind, värml 17/12 23 Seattle 16/5 45 Karlstad
» Carl Håkan Littke, gb 28/9 25 Göteborg 29/4 44 Göteborg
» Carl-Gösta Ljungmark, ög 2/10 24 Linköping 16/5 44 Linköping
» Jan Birger Melin, gb 20/7 25 Göteborg 31/5 44 Göteborg
» Anna Birgitta Sjöstrand, gb 15/10 25 Göteborg 4/6 45 Göteborg
» Carl Axel Stolt, värml 27/7 24 Säffle 12/5 44 Karlstad
» Henry Lennart Wasteson, ög 20/3 24 Askeby 16/6 44 Linköping
19/12 Harry Carl Gustaf Diedrichs, värml. 23/3 24 Norra Råda 14/5 43 Lundsberg
21/12 Bengt Ake Lüttners, gb 4/6 24 Göteborg 3/5 45 Göteborg
» Gösta Fredrik Patrik Reuterswärd,söderm.-närke 10/11 22 London 14/5 41 Sigtuna
» Bengt Einar Thormählen, gb 21/6 22 Göteborg 30/4 43 Göteborg
29/12 Bengt Gerhard Augustin Gustafsson,uppl. 3/5 27 Norrby 30/5 45 Uppsala
»
Adolf Magnus af Ekenstam, ög
2/1 10 Uppsala 22/5 28 Uppsala
  Lunds universitet.        
30/7 Nils Henrik Arfwidsson, gb 12/4 22 Göteborg 5/6 41 Göteborg
»

Majken Vilhelmina Margareta Billjer, mlm

6/12 24 Malmö 22/5 43 Malmö
» Carl Magnus Bengt AugustinusElwing, hld 8/9 21 Hälsingborg 31/5 40 Halmstad
» Carl Bertil Peter Follin, yst. 23/8 22 St. Köpinge 2/5 42 Ystad
» Gudmund Ingemar Schultz, hb 25/9 21 Allerum 4/5 42 Hälsingborg
15/8 Carl Axel Ake Andrén, mlm 10/5 21 Malmö 24/5 39 Malmö
» Per Ove Mellén, mlm 12/9 19 Malmö 19/5 38 Malmö
» Gerhard Möller, yst. 11/10 21 Ystad 29/5 41 Lund
» Odd Vale Sällström, gb 8/11 19 Göteborg 5/5 43 Göteborg
25/8 Erik Lennart William Forstadius, ld 20/3 23 Kågeröd 6/5 43 Landskrona
1/9 Åke Lennbo, mlm 8/1 23 Trelleborg 23/5 42 Malmö
15/9 Tomas Einar Löfstedt, ld 18/5 25 Lund 25/5 43 Lund
1/10 Stig Karl Östen Ahlborn, hb 15/3 03 Hälsingborg 6/6 22 Hälsingborg
» Rolf Henrik Andersson, hb 25/11 17 Malmö 15/5 37 Landskrona
» Åke Lennart Hobert, mlm 23/8 21 Malmö 22/5 40 Malmö
» Frans Birger Stening, mlm 14/4 22 Malmö 4/5 42 Hälsingborg
12/10 Kurt Ivar Tiby, ög 19/3 18 Örebro 20/6 40 Hälsingborg2
15/12 Ulf Andreas Cervin, gb 7/4 26 Lerum 29/4 44 Göteborg
» Jan Axel Corin, gb 2/6 21 Göteborg 6/6 40 Göteborg
» Karl Johan Ferdinand Kurtz, ld 26/3 94 Berlin    
» Anders Torsten Lindberg, gb 10/9 19 Göteborg 18/5 38 Göteborg
» Karl Erik Lennart Sallmén, sm. 4/3 26 Sthm 23/5 44 Jönköping
30/12 Karl Vidar Hellners, hb 20/7 28 Malmö 23/5 46 Malmö
  Stockholms högskola.        
15/9 Hans Anders Torsten Aulenius 8/12 21 Karlstad 10/5 43 Karlstad
» Arne Gottfrid Bernárdzon 16/5 20 Jörn 12/5 42 Umeå
» Hugo Gillis Bildt 4/4 23 Sthm 15/5 42 Lundsberg

 

1 Fil. kand. 15/9 44 Uppsala. — 2 Statsvetenskapl. jur. examen 30/8 44 Lund.

 

PERSONALNOTISER.

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex
15/9

Sören Bölin

5/5 22 Västerås   30/4   43 Västerås
» Arne Victor Fagander 19/11 22 Göteborg 30/4 42 Göteborg
» Rolf Birger Herlitz 9/6 23 Danderyd 15/5 42 Djursholm
» Ingrid Birgit Margareia Jerbo 29/12 25 St. Mellösa 29/5 45 Sthm
» Per Harald Järneström 11/9 25 Nordingrå 27/5 44 Sthm
» Bernt Lennart Kjellberg 13/8 22 Danderyd 13/6 41 Sthm1
» Axel Lars Lindberg 11/2 23 Sthm 18/12 44 Sthm
» Nils Erik Stolt 17/5 21 Överluleå 13/6 40 Skövde
» Anders Edvard Telhammer 17/5 22 Sthm 8/6 43 Sthm
» Paul Erik Johannes Waldenström 7/6 18 Djursholm 15/5 37 Djursholm
» Carl-Gustaf Wedin 4/12 23 Sthm 3/5 44 Sthm
5/11 Benjt Lars Akselsson 12/8 23 Sthm 16/5 41 Sthm
» Britt Marianne Bane 13/7 26 Sthm 30/5 44 Sthm
» Arne Beckman 19/12 21 Sthm 29/4 43 Sthm
» Ingemar Essén 22/2 23 Sthm 3/5 43 Sthm
» Sven Gustav Oskar Magnus Fischier 30/7 19 Sthm 15/6 40 Sthm
» Kerstin Hjolman 24/7 25 Södertälje 15/5 45 Saltsjöbaden
» Ernst Sven Erik Nilsson 24/1 19 Sthm 13/6 41 Sthm
» Wilhelm Arvid Herman Otto Rhodin 22/8 26 Sthm 25/5 44 Sthm
» Ralph Henrik Salvesen 27/8 25 Helsingfors 3/5 45 Sthm
15/12 Hans Wilhelm Arneryd 14/1 25 Sthm 31/5 44 Sthm
» Sven Christer Bergman 11/4 26 Uppsala 31/5 44 Sthm
» Bo Sigfrid Frank 27/9 27 Sthm 18/5 46 Sthm
» Anders Ragnar Gustafsson 8/12 24 V. Stenby 19/5 45 Motala
» Carl-Lennart Hagberg 20/8 21 Göteborg 10/5 39 Sthm
15/12 Nils Gunnar Johan Jacobsson 2/5 24 Göteborg 30/4 42 Göteborg
» Åke Arnold Krantz 10/7 17 Karlskrona 25/5 36 Karlskrona2
» Anders Lennart Lindelöv 29/1 25 Göteborg 19/5 44 Vänersborg
» Carl-Gustaf Lindell 23/3 21 Sthm 18/5 40 Sthm
» Ulla Helmy Linnéa Ljungh 21/5 26 Sthm 28/5 45 Sthm
» Karl-Ake Lundin 30/4 17 Kristinehamn 11/5 36 Kristinehamn
» Tord Marcus Ingvar Marcusson 4/1 25 Sthm 30/5 44 Sthm
» Jöran Peter Mueller 21/6 26 Basel 24/5 45 Kalmar
» Torsten Bertil Ivarsson Pehrsson 15/4 25 Sthm 27/4 44 Sthm
» Lennart Fredrik Axel Y:son Rydbeck 27/8 21 Hälsingborg 15/5 42 Lundsberg
» Evy Gertrud Vera Smith 5/9 25 Djursholm 1/6 45 Djursholm
» Sten Axel Styring 30/3 23 Skövde 8/5 42 Skövde
» Ove Gerhard Tauvon 25/9 26 Sthm 7/5 45 Sthm
» Lars Gustaf Thornander 1/10 24 Sundsvall 29/4 43 Sthm
» Folke Uno Wilhelmsson 25/5 25 Jönköping 14/5 45 Jönköping
 

Statsvetenskaplig juridisk examen.

Lunds universitet.

       
30/11 Nanna Margareta Sigrun Herbertsson, klm 2/1 25 Lund 8/5 44 Lund
15/12 Birgit Assarsson, bl. 4/5 26 Karlshamn 25/5 45 Lund
  Stockholms högskola.        
5/11 Rolf Lundqvist 5/1 23 Leipzig 30/5 41 Sthm

 
Sammanfattning.

  Uppsala Lund Stockholm S:a
Juris licentiatexamen 2 2
Juris kandidatexamen 43 23 43 109
Statsvetenskapl. jur. examen 2 1 3

 

1 Lantmäteriex. KTH 16/6 47. — 2 Statsvetenskapl. jur. examen 19/5 47 Lund.Trycklov meddelat 20/3 1950.