Danmarks Højesteret. De ved lov af 19. december 1949 oprettede 2 midlertidige stillinger som dommer i Højesteret, jfr. ovenfor s. 222, er blevet besat med to dommere fra Østre Landsret:
    Hugo G. Berning, der er født 1896. Efter embedsexamen fik dommer Berning ansættelse i Justitsministeriet, hvor han havde sin hovedgerning, og hvor han avancerede til kontorchef, indtil han i 1945 blev dommer i Østre Landsret, og
    Oscar E. J. Greve Schulin, der er født i 1897. Efter sin embedsexamen fik også dommer Schulin ansættelse i Justitsministeriet. I 1935 udnævntes han til dommer i Københavns Byret og i 1945 til dommer i Østre Landsret.

Fh.