Östergötlands juridiska förening hade d. 18 mars 1950 sitt årsmöte i Linköping. Vid sammanträdet, som var mycket talrikt besökt och till vilket även utanför föreningen stående åklagare i länet inbjudits, höll riksåklagaren M. Heuman ett synnerligen instruktivt föredrag över ämnet »Riksåklagarens uppgifter».
    Styrelsen består av borgmästaren Sven Lutteman, ordf., borgmästaren Bertel Hallberg, v. ordf., advokaten Aksel Gustavson, sekr. och kassaförvaltare, samt landskamreraren E. Stårck, rådmannen E. Edlund, häradshövdingen H. Fagerström och advokaten O. Jenrik. Suppleanter äro rådmännen M. Ulander och S. Borgquist, advokaten K. Svensson och polismästaren T. G. Eveland. Revisorer äro rådmannen H. Nilsson och assessorn H. Schöldström med advokaten S. Åström som suppleant.
    Föreningen har omkring 70 medlemmar.

 

    Värmlands läns juristförening har under år 1949 hållit ett sammanträde, årsmötet d. 28 maj, då hovrättsrådet Herved af Trolle höll föredrag över ämnet: Några synpunkter vid den förestående omarbetningen av inteckningsrätten.» Styrelsen består av landssekreteraren S. A. Swedberg, ordf., häradshövdingen J. Frostmark, v. ordf. rådmannen N. Olof Karell, sekr., ombudsmannen Sven Drakenberg, kassör, och advokaten Aje Werner, klubbmästare. Föreningen har 76 medlemmar.

 

    Örebro läns juristförening har under år 1949 haft två sammanträden. Vid årsmötet d. 8 april höll justitierådet Nils Beckman föredrag över ämnet: »1948 års strafflagsreform.» Vid sammankomst d. 14 okt. berättade häradshövdingen Olof Ekecrantz om sina intryck från den av justitiedepartementet anordnade efterutbildningskursen i straffrätt i Norrköping och Stockholm d. 28 sept.—6 okt. 1949. Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen

 

396 NOTISER.Gunnar Ramstedt, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, landssekreteraren Elis Almgren, borgmästaren Gunnar Bretzner och advokaten Magnus Wistrand. Föreningen har 75 medlemmar.