Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under år 1949 har fiskalsförordnande meddelats för:
    i Svea hovrätt: G. M. Bäärnhielm, A. Å. Wikner, S.-H. G. Ryman, B. G. K.-G Cars, S. F. Nordlund, O. A. Höglund, N. E. Söderlund, G. A. G. Ehrner, O. G. Nordenström, O. C.-A. Hallström, P. F. Ihrfelt, A. Åslund, L.A. Delin, P.-E. S. Olsson, P. G. Th:son Dyrssen och S. O. G. Noréus;
    i Göta hovrätt: S. Löwendahl, B. Smedberg, N. Sönnerby, L. Jarnås, K. K:son Lüning, T. Landahl, H. Romander, B. Eksell och Å. Widding;
    i hovrätten för Västra Sverige: S. Lundmark, C. J. Johansen, B. Hamdahl, E. Heyman och Å. Widén;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: E. Kinberg, B. Malm, J. von Sydow, J. E. Nilsson, J. Matiasson, K. Berglund och B. Gripnäs;
    i hovrätten för Nedre Norrland: O. Herlin, S.-E. Ellmén, S. Marteleur och C. H. Wenström;
    i hovrätten för Övre Norrland: K.-E. Andersson, E.-G. Burman, C.-F. Mac Key och N. Lindroth.

 

    Psykiater—psykiatrer. Till förff. i SvJT hemställes om benägen tilllåtelse för red. att vid korrekturläsning ändra ordet »psykiatriker» till, i singularis psykiater och i pluralis psykiatrer.

-r.

 

Trycklov meddelat 16/5 1950.