Commission internationale pénale et pénitentiaire hade vid sitt sammanträde i Bern d. 1—6 augusti 1949 främst att taga ställning till ett av USA väckt förslag om kommissionens upplösning och om överflyttande av dess arbetsuppgifter på FN:s ekonomiska och sociala råd.
    Från engelsk sida förelåg ett motförslag om kommissionens omorganiserande inom ramen för FN såsom en internationell kår av experter, utnämnda av anslutna stater ävensom nuvarande medlemsstater i kommissionen utanför FN och andra särskilt inbjudna, med möten och internationella kongresser ungefär som hittills, med egen tidskrift och med egen byrå i Bern eller Genève.
    Kommissionen antog en resolution i nära anslutning till det engelska förslaget, men med något starkare understrykande av den omorganiserade kommissionens självständighet i förhållande till FN.
    Till generalsekreterare efter prof. Delaquis, som avgick av åldersskäl, valdes enhälligt den svenskfödde professorn i sociologi i Philadelphia Thorsten Sellin.

 

76 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Kommissionen tillsatte tre nya subkommissioner för bearbetande av frågorna om ungdomsbrottsligheten och om den villkorliga domen samt för en revision av minimikraven i fråga om fångbehandlingen.
    En internationell kongress skall hållas i Haag den 13—18 augusti 1950.

Kjs.