DÖDSFALL. 

    Hilding Konstantin Brändström avled d. 25 aug. 1949. Han var född i Luleå d. 9 aug. 1893, avlade studentex. där 1911, diplomerades vid Stockholms handelshögskola 1916 och blev jur. kand. vid Stockholms högskola 1919. Efter tingstjänstgöring var han 1923—1928 tf. borgmästare i örnsköldsvik och bedrev under samma tid advokatrörelse i staden. Sedan 1928 var han borgmästare i Västervik.

    Tord Hakon Dag Starfelt avled d. 19 sept. 1949. Han var född i Ängelholm d. 30 juni 1905, avlade studentex. i Hälsingborg 1923 och jur. kand.-ex. i Lund 1931. Efter tingstjänstgöring öppnade han advokatrörelse i Ängelholm 1935. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1938.

    Gustaf Zergy Möller avled d. 22 sept. 1949. Han var född i Malmö d. 6 nov. 1889, avlade mogenhetsex. där 1908 och jur. kand.-ex. i Lund 1912. Efter tjänstgöring i domsaga och i Stockholms rådhusrätt samt advokatverksamhet i Västerås och Stockholm öppnade han 1915 advokatbyrå i Linköping. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1916.

    Alvin Birger Owesson avled d. 24 sept. 1949. Han var född i Malmö d. 17 april 1890, avlade studentex. i Lund 1919 och jur. kand.-ex. där 1923. Efter tingstjänstgöring öppnade han advokatrörelse i Malmö 1926. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1933.

    Harald Skogman avled d. 26 sept. 1949. Han var född i Undersåker, Jämtlands 1., d. 28 okt. 1908, avlade studentex. i Östersund 1928 och jur. kand.-ex. i Stockholm 1932. Efter tingsmeritering och aspiranttjänstgöring i Svea hovrätt blev han tf. fiskal där 1936. Han tjänstgjorde under år 1940 som tf. sekr. vid justitiekanslersämbetet. 1943 blev han assessor i Svea hovrätt.

    Vilhelm Dyberg avled d. 31 sept. 1949. Han var född i Varberg d. 16 juni 1860, avlade mogenhetsex. i Göteborg 1879 och hovrättsex. i Uppsala 1886. Han utnämndes till vice häradshövding 1889 och tjänstgjorde i Stockholms rådhusrätt 1890—1896. 1890 inträdde han även som tjänsteman i kammarkollegium, där han blev advokatfiskal 1900 och kammarråd 1901. Han utnämndes 1910 till justitieråd, i vilket ämbete han kvarstod till uppnådd pensionsålder 1930.

    Erik Rudolf Stridsberg avled d. 5 okt. 1949. Han var född i Karlskrona d. 17 juni 1884, avlade mogenhetsex. i Växjö 1903, fil. kand.-ex. i Lund 1906 och jur. kand.-ex. där 1908. Han inträdde 1909 som e. o. tjänsteman i statskontoret och kom 1912 till finansdepartementet. 1919 utnämndes han till statskommissarie och byråchef i statskontoret, 1920 till expeditionschef i jordbruksdepartementet och 1921 till statssekr. i finansdepartementet. 1923 — 1924 var han konsultativt statsråd och blev därefter 1926 generaldirektör och chef för riksräkenskapsverket. Han har tagits i anspråk för ett stort antal utredningsuppdrag.