80 PERSONALNOTISER.    Hovrätterna. K. M:t har
    9 dec. 1949 till assessor i hovrätten för Nedre Norrland fr. o. m. 1 jan. 1950 utnämnt e. o. assessorn i hovrätten Thord Melin;
    16 dec. 1949 till hovrättsråd i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 1 jan. 1950 utnämnt byråchefen vid militieombudsmansexpeditionen, revisionssekreteraren Per Otto Hainer, byråchefen vid riksåklagarämbetet, assessorn i nämnda hovrätt Yngve Söderlund samt, sedan Hainers och Söderlunds hovrättsrådsämbeten förts över stat, assessorn i samma hovrätt Carl-Ivar Lefwander;
    s. d. till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1950 utnämnt revisionssekreteraren Ingemar Lilja.

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har 9 dec. 1949 till byråchef vid riksåklagarämbetet fr. o. m. 1 jan. 1950 utnämnt förste byråsekreteraren hos ämbetet Sigvard Herrlin.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    18 nov. 1949 dels till tingsdomare i Södertörns domsaga fr. o. m. 1 jan. 1950 transporterat tingsdomaren i Sollentuna och Färentuna domsaga Sven Nordell, dels ock till tingsdomare i Norra Hälsinglands domsaga fr. o. m. 1 jan. 1950 utnämnt e. o. assessorn i Svea hovrätt Ragnar Adde;
    s. d. förordnat att de fr. o. m. 1 jan. 1948 inrättade tingsdomartjänsterna i en var av Västra Hälsinglands, Medelpads västra, Medelpads östra, Ångermanlands norra, Ångermanlands södra, Västerbottens västra, Piteå, Luleå, Kalix, Torneå och Gällivare domsagor, till vilka tjänster, m. u. a. den i Medelpads östra domsaga, efter förnyat kungörande ingen sökande anmält sig, skola jämväl under år 1950 uppehållas på förordnande;
    s. d. beviljat häradshövdingen i Bollnäs domsaga John Larson avsked från häradshövdingämbetet med utgången av mars 1950;
    25 nov. 1949 beviljat häradshövdingen i Medelpads västra domsaga Ingemar Kramer avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 2 febr. 1950;
    2 dec. 1949 till häradshövdingar utnämnt i Aska, Dals och Bobergs domsaga fr. o. m. 1 mars 1950 revisionssekreteraren Otto Schell samt i Norra och Södra Vedbo domsaga fr. o. m. 1 jan. 1950 revisionssekreteraren Harry Ivrell;
    9 dec. 1949 till häradshövding i Härjedalens domsaga fr. o. in. 1 jan. 1950 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Ivar Mankell;
    s. d. beviljat häradshövdingen i Ölands domsaga Harld Wullt avsked från häradshövdingämbetet med utgången av juni 1950.

    Åklagarväsendet. K. M:t har
    18 nov. 1949 fastställt stadsfullmäktiges i Uppsala beslut om inrättande av en biträdande stadsfiskalstjänst i staden samt fastställt instruktion för befattningshavaren;
    25 nov. 1949 till förste innehavare av den nyinrättade förste stadsfiskalstjänsten i Göteborg fr. o. m. 1 dec. 1949 utnämnt byråchefen vid riksåklagarämbetet Gustaf Persson;
    16 dec. 1949 vid   å k l a g a r m y n d i g h e t e n   i   S t o c k h o l m   fr. o. m. 1 jan. 1950 utnämnt till stadsfiskal bitr. stadsfiskalen Carl Gösta Tisell och till bitr. stadsfiskal e. o. bitr. stadsfiskalen Berndt-Erik Berndtsson ävensom förordnat till e. o. stadsfiskal bitr. stadsfiskalen Otto Meijer och till e. o. bitr. stadsfiskal t. f. bitr. stadsfiskalen Thorsten Albert Rosenberg.
    Riksåklagarämbetet har till stadsfiskaler fr. o. m. 1 jan. 1950 utnämnt
    2 nov. 1949 i Jönköping landsfogdeassistenten Gösta Erik Bergdahl och i Borås kriminalpolisintendenten, tillika biträdande stadsfiskalen i Norrköping Carl Gustaf Robert Arne Clementz;
    7 nov. 1949 i Umeå e. o. landsfogdeassistenten Bengt Olof Resare.

 

    Tryoklov meddelat 14/1 1950.