Bankjuristernas förening har under 1949 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 4 mars, d. 6 maj, d. 10 juni, d. 4 nov. och d. 9 dec. Föreningens styrelse består av förste bankjuristen Erik Burling, ordf., bankjuristerna Arne Lyth, v. ordf., Erik Leijonhufvud, sekr., Lars Fogelklou, referent, och Harold Ryott-Iohnsson, klubbmästare. Föreningen har 69 medlemmar.

 

DÖDSFALL.

    Stig Anders Daniel Fellenius avled d. 14 mars 1950. Han var född i Göteborg d. 27 april 1907, avlade studentex. i Stockholm 1926 och jur. kand.ex. där 1932. Efter tingstjänstgöring i Hälsingland och aspiranttjänstgöring i Svea hovrätt blev han fiskal där 1937 och e. o. assessor 1946.

    Ragnar Fredrik Odevall avled d. 5 april 1950. Han var född i Bräkne-Hoby d. 13 juli 1891, avlade studentex. i Kristianstad 1912 samt jur. kand.ex. i Stockholm 1918. Efter tjänstgöring i Svea hovrätt och Skånska hovrätten samt Bräkne, Östra och Listers häraders domsagor blev han 1922 borgmästare i Vimmerby, vilken befattning han beklädde till 1947 års utgång, då staden lades under landsrätt.

    Ernst Gustaf Hjalmar Hägerström avled d. 10 maj 1950. Han var född i Haurida, Jönköpings 1., d. 11 nov. 1865, avlade mogenhetsex. i Jönköping 1883 samt hovrättsex. i Uppsala 1888. Han blev v. häradshövding 1891 samt tjänstgjorde därefter i Göta hovrätt. Han ägnade sig sedan 1898 åt advokatverksamhet samt drev senare egen advokatbyrå i Jönköping. Led. av Sveriges advokatsamfund blev han 1910.

    Ivan Adolf Georg Atmer avled d. 12 maj 1950. Han var född i Stockholm d. 26 akt. 1876, avlade mogenhetsex. där 1896 och hovrättsex. i Uppsala 1901. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea och Göta hovrätter samt advokatverksamhet öppnade han 1939 egen advokatrörelse i Stockholm. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1911.