DÖDSFALL. 931    Henry Leopold Ruben avled d. 19 maj 1950. Han var född i Karlskrona d. 5 febr. 1888, avlade mogenhetsex. i Stockholm 1907 samt jur. kand.ex. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring och advokatverksamhet i Stockholm öppnade han där egen advokatbyrå 1923. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1919.

    Axel Vilhelm Teodor von Sneidern avled d. 23 maj 1950. Han var född i Skallsjö, Älvsborgs 1., d. 9 sept. 1875, avlade ing.ex. vid Tekniska Högskolan 1896 samt jur. kand.ex. i Uppsala 1906. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Göteborg 1906—07 samt var led. av riksdagen 1912—27. Han var landshövding i Älvsborgs län 1922—41 och togs i anspråk för ett stort antal offentliga uppdrag.

    Erik Oscar K:son Leijonhufvud avled d. 2 juni 1950. Han var född i Stockholm d. 28 juni 1863, avlade mogenhetsex. där 1882 samt jur. fil.ex. 1884 och jur. utr. kand.ex. 1888 i Uppsala. Efter aspiranttjänstgöring i Svea hovrätt blev han v. häradshövding 1891. 1904—1923 var han häradshövding i Jämtlands norra domsaga.

    Eric Valentin Sverne avled d. 14 juni 1950. Han var född i Karlskrona d. 28 juli 1890, avlade studentex. där 1910 samt jur. kand.ex. i Lund 1914. Efter tingsmeritering och tjänstgöring vid länsstyrelsen i Jönköping övergick han 1922 till kammarkollegiet. 1934 blev han expeditionschef i försvarsdepartementet och 1944 generaldirektör och chef för kammarkollegiet.

    Arne Gustaf Cecil Törnqvist avled d. 27 juni 1950. Han var född i Nässjö d. 3 nov. 1897, avlade studentex. i Jönköping 1918 samt jur. kand.ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring och anställning på advokatbyrå i Stockholm drev han egen advokatverksamhet där sedan 1939. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1935.

    Axel Hans Wilhelm Hjalmarsson Bennich avled d. 12 juli 1950 Han var född i Stockholm d. 2 april 1895, avlade studentex. vid Lundsbergs skola 1912 och jur. kand.ex. i Uppsala 1918. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i Svea hovrätt blev han assessor där 1933 och hovrättsråd 1940. Under 1950 tjänstgjorde han såsom ordf. å avdelning i hovrätten för Nedre Norrland. Han var kretsdomare vid Saaromröstningen 1934—35.

    Sune Hadarsson Rissler avled d. 17 juli 1950. Han var född i Hudiksvall d. 2 juli 1910, avlade studentex. där 1928 samt jur. kand.ex. i Stockholm 1935. Efter tingsmeritering tjänstgjorde han i hovrätten för Övre Norrland, där han blev fiskal 1938. Från 1947 var han brottmålsrådman i Södertälje.

    Gunnar Olof Wiberg avled d. 18 juli 1950. Han var född i Göteborg d. 17 juli 1879, avlade mogenhetsex. i Stockholm 1899 samt jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1906. Efter tingstjänstgöring grundade han 1909 egen advokatrörelse i Borås. 1913—34 var han rådman i Skövde. Han var led. av Sveriges advokatsamfund 1910—13 och från 1935.

    Gotthard Arthur Gullberg avled d. 5 aug. 1950. Han var född i Kalmar 1881, avlade mogenhetsex. där 1899 och hovrättsex. i Lund 1903. Efter tingstjänstgöring anställdes han 1904 å advokatbyrå i Stockholm, där han

 

932 DÖDSFALL.sedan 1914 drivit egen advokatverksamhet. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1910.