Häradsrätterna. K. M :t har
    9 juni 1950 till tingsdomare i Askims, Hisings och Sävedals domsaga fr. o. m. 1 juli 1950 utnämnt assessorn i hovrätten för Västra Sverige Nils Källoff;
    29 juni 1950 beviljat häradshövdingen i Oppunda och Villåttinge domsaga Albert Brycker avsked från häradshövdingämbetet med utgången av nov. 1950;
    10 aug. 1950 beviljat häradshövdingen i Nora domsaga Björn Zetterstrand avsked från häradshövdingämbetet med utgången av okt. 1950;
    15 sept. 1950 till häradshövdingar fr. o. m. 1 dec. 1950 utnämnt i Nyköpings domsaga revisionssekreteraren Sam. Åseskog samt i Oppunda och Villåttinge domsaga hovrättsrådet i Svea hovrätt Sture Svensson.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    29 juni 1950 till assessor vid Göteborgs rådhusrätt fr. o. m. 1 juli 1950 utnämnt t. f. assessorn vid samma rådhusrätt Erik Åke Bäcker;
    4 aug. 1950 förordnat ordf. å Stockholms rådhusrätts tolfte avdelning, rådmannen Eric Österberg att i stället vara ordf. å rådhusrättens fjärde avdelning;
    10 aug. 1950 till borgmästare i Eskilstuna utnämnt rådmannen därstädes Henrik Nyman.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har 4 aug. 1950 förordnat kammarrådet Tom Wohlin att fortf. t. o. m. 30 juni 1951 vara ledamot av vattenöverdomstolen.

 

    Vattendomstolarna. K. M :t har
    28 april 1950 till vattenrättsdomare vid Österbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 juli 1950 utnämnt revisionssekreteraren Gösta Schirén;
    12 maj 1950 till vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol för tiden 1 maj 1950—30 april 1953 förordnat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Nils Vasseur;
    16 juni 1950 förordnat assessorn i Svea hovrätt Ivar Ahlström att fortf. under tiden 1 juli 1950—30 juni 1951 vara extra vattenrättsdomare vid Mellanbygdens vattendomstol;
    8 sept. 1950 beviljat vattenrättsingenjören vid Västerbygdens vattendomstol Harald Larsson avsked med ingången av okt. 1950.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har 22 juni 1950 vid åklagarmyndigheten i Stockholm förordnat
    dels biträdande stadsfiskalerna Lennart Asplund och Henry Robert att vara e. o. stadsfiskaler i lönegrad Cs 16,
    dels e. o. landsfogdeassistenten Lennart Sixten Eliasson samt förste stadsfiskalsassistenterna Dag Harald Karl Anders Freijd, Bert Thure de Woul och Per Gustav Åberg att uppehålla befattningar såsom biträdade stadsfiskal i lönegrad Ca 33,
    dels ock e. o. förste stadsfiskalsassistenten Dag Ragnar Halldin, andre stadsfiskalsassisten Stig Ingemar Sigurdsson och e. o. andre stadsfiskalsassistenten Björn Erik Gerell att tillsvidare vara extra biträdande stadsfiskaler i lönegrad Cg 33.