C. W. WESTRUP. Introduction to early roman law. The patriarchal joint family. Vol. IV. Sources and methods. Book 1. Primary sources. London (Oxford University Press) and Copenhagen (Einar Munksgaard) 1950. 212 s. DKr. 24.00.

 

    I den danske rättshistorikern C. W. Westrups romerskrättsliga serie Introduction to early roman law (se SvJT 1949 s. 545 f) har utkommit ett nytt häfte, om de äldsta romerska rättskällorna. Westrup behandlar ämnet i tre kapitel, nämligen I Inscriptions, treaties, archaeological material, II Sacerdotal records och III The laws of the XII tables. Det tredje kapitlet som bildar huvuddelen av boken är väsentligen en översättning av förf:s uppsats i TfR 1947 s. 36—95 (omnämnd i SvJT 1947 s. 786), försedd med enganska omfattande notapparat.

B. L.