Stig Justus Osterman avled d. 27 okt. 1950. Han var född i Stockholm d. 6 dec. 1905, avlade studentex. där 1925 och jur. kand. ex. 1931. Efter tingstjänstgöring i Södertörns samt Jämtlands västra domsagor ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev amanuens i kammarrätten 1936, extra föredragande 1937, fiskal och assessor 1943 och föredragande i regeringsrätten från 1946.

 

    Carl Gustaf Jonas Björck avled d. 18 nov. 1950. Han var född i Falkenberg d. 23 juni 1887, avlade mogenhetsex. i Stockholm 1906 och jur.kand. ex. i Uppsala 1913. Efter tingstjänstgöring i Hallands södra samt Orust och Tjörns domsagor blev han e. o. notarie vid Göteborgs rådhusrätt 1916, amanuens 1920 och assessor 1926. Han var polisdomare i Göteborg från 1931.

 

    Karl Johan Gottfrid Fägerström avled d. 18 nov. 1950. Han var född i Berga, Kronob. l., d. 13 febr. 1871, avlade mogenhetsex. i Jönköping 1892, jur. fil. ex. i Uppsala 1893 och hovr. ex. 1896. Efter tingstjänstgöring drev han sedan 1902 egen advokatrörelse i Borås. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1909.

 

    Ernst Filip Bergendal avled d. 28 nov. 1950. Han var född i Stockholm d. 16 febr. 1875 och avlade jur. kand. ex. i Uppsala 1903. 1909 fick han anställning i marinförvaltningen och var där under många år advokatfiskal. Han drev egen advokatverksamhet, var under några år fattigsakförarei Stockholm och blev 1913 förste biträdande jurist hos Stockholms stadsrättshjälpsanstalt. Under åren 1928—40 var han rättshjälpsanstaltens föreståndare.

 

    Otto Casper Schultz avled d. 12 dec. 1950. Han var född i Karlskrona d. 26 maj 1896, avlade studentex. där 1915 och jur. kand. ex. i Lund 1921. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge ägnade han sig åt advokatverksamhet. Sedan 1938 drev han egen advokatrörelse i Stockholm. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1929.

 

    Lars Oscar Montelius avled d. 20 dec. 1950. Han var född i Stockholm d. 12 jan. 1885, avlade mogenhetsex. i Växjö 1903, teol. fil. ex. i Uppsala 1904 och jur. kand. ex. där 1909. Efter tingstjänstgöring i Östra Värends domsaga blev han t. f. fiskal i Svea hovrätt 1914, assessor 1917, t. f. revisionssekreterare 1918, hovrättsråd 1922 och ordinarie revisionssekreterare 1927. 1930—47 var han häradshövding i Västmanlands västra domsaga.

 

    Otto Ulrik Croneborg avled d. 30 jan. 1951. Han var född i Björsäter, Skaraborgs l., d. 31 aug. 1863, blev jur. utr. kand. i Uppsala 1890 och v. häradshövding 1892. Han var amanuens i ecklesiastikdepartementet 1897—1907 och kanslerssekreterare 1902—1930. Under flera år tjänstgjorde han som sekreterare i riksdagsutskott.