318    Ny professor. Till prof. i civilrätt vid Lunds universitet utnämndes 24 nov. 1950 docenten därstädes Per Nilsson Stjernquist. Prof. Stjernquist är född i Lund 1912, avlade studentexamen där 1930 samt blev, likaledes i Lund, jur. kand. 1934, jur. lic. 1945 och jur. doktor 1946. Efter tingstjänstgöring 1935—38 blev Stjernquist e. fiskal vid Göta hovrätt 1939,var tingssekreterare 1945—46 och blev e. o. fiskal 1946. Efter sin disputation förordnades han till docent i processrätt vid Lunds universitet och har sedan 1946 varit t. f. professor i civilrätt därstädes.
    Hans tryckta arbeten äro Om handräckningsutslag (1946; anm. av Nils Dillén SvJT 1947 s. 38 ff) och Föreningsfirmans funktion (1950; anm. av Hjalmar Karlgren i detta h. s. 280 f) samt uppsatser (jfr detta h. s. 285).

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda revisionssekreterare åtnjöto 1 mars 1951 på grund av offentligt uppdrag eller liknande ledighet från revisionssekreterartjänsten: M. Wijnbladh (t. f. pres. i kammarrätten), F. Rudewall (JO), I. Öhman (försv.dep.), Hj. Nordfelt (just.dep.), G. Källblad (t. f. rådman i Sthlm), C. Svennegård (v. ordf. i hyresrådet), E. Alexanderson (byråchef i soc.styr.), H. Digman (just.dep.). S.-D. Sanne (inr.dep.), G. Fredrikson (komm.dep.), S. Ekblom (inr.dep.), G. Hagströmer (just.dep.), C. Carlon (statens bränslekomm.) och B. Widegren (just.dep.). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna voro alltså 13 i tjänst.
    Såsom vikarie för de tjänstlediga revisionssekreterarna eller eljest såsom revisionssekreterare tjänstgjorde: tingsdomaren K. Nilsson (Östbo och Västbo), hovrättsråden S. Pontén och C.-I. Lefwander (V. Sverige), assessorn Y. Linder (Skåne), tingsdomaren S. Ruhe (Vadsbo), hovrättsrådet B. Dag (Göta), assessorerna I. Bladh (Skåne), T. Ahlgren och B. Höijer (Göta) och B. Marcus (Svea), hovrättsrådet C. Mellander (N. Norrl.), assessorerna Kj. Ericsson och S. Lindqvist (Svea), L. Wetterling och U. Norén (Göta), J. Victor (Svea) och B. Arnold (V. Sverige), hovrättsrådet S. Ohlsson (Ö. Norrl.), tingsdomarna Å. Sahlquist (Östra och Medelsta) och S. Rosengren (V. Göinge) samt assessorn S. Cederbalk (Göta).

 

    Juridiska examina höstterminen 1950.
Dag                Namn, nation               Födelsedag och -ort           Studentex.

Juris kandidatexamen.

Uppsala universitet.

9/6 Lennart Gustaf Wilhelm Lindberg, gb 6/1 25 Hov 2/5 45 Göteborg

30/6 Görel Maria Bergsten, söderm.närke 1/6 26 Kristianstad 24/5 45 Örebro 30/6 Eric Ingvar Cewers, sthm 18/9 20 S:t Nikolai 13/6 41 Sthm

30/6 Agne Källmark, västm.-dala 23/12 21 Gävle 12/5 41 Uppsala

7/7 Ingrid Anna-Stina Heiker, vg 16/6 27 Alingsås 6/6 46 Skara

4/8 Knut Erik Carl Abraham Forssell, sthm.. 6/6 25 Danderyd 20/5 44 Djursholm

11/8 Stig Alexander Lindström, norrl. 5/9 25 Lit 13/5 44 Östersund

18/8 Thorsten Bertil Bengtsson, gb 13/5 26 Göteborg 31/5 44 Göteborg1

18/8 Björn Åke Fogelberg, söderm.-närke 26/8 23 Skinnskatteberg 10/5 44 Örebro

15/9 Jan-Olof Måhlén, gästr.-häls. 8/2 26 Sthm 24/5 45 Gävle

 

1 Fil. kand.ex. 14/12 46 Uppsala.

 

PERSONALNOTISER. 319Dag                Namn, nation                  Födelsedag och -ort          Studentex.

15/9 Per Olov Gustav Birger Nyquist, klm 25/7 25 Sthm 3/6 46 Kalmar

15/9 Johan Jonatan Stig Ohlsson, uppl. 27/7 14 Frösunda 10/12 38 Lund

15/9 Georg Emil Syk, sthm 5/1 24 Sthm 28/5 42 Sthm

15/9 Göran Hjalmar Thyresson, västm.dala 28/5 24 Västerås 24/5 43 Västerås 21/9 Sture Lennart Stolt, ög 27/9 26 Visby 16/5 45 Norrköping

23/9 Björn Magnus Wahlström, norrl. 3/12 25 Luleå 19/5 45 Luleå

28/9 Per Ragnar Sunström, ög 24/7 24 Gladhammar 6/5 44 Västervik

29/9 Nils Herman Sigvard Åhgren,derm.-närke 15/12 25 Mariestad 18/5 45 Örebro

3/10 Hans Robert Söderblom, uppl. 7/2 27 Köpenhamn 3/5 45 Uppsala

6/10 Rune Gustaf Lennart Sandwall, sm. 7/7 23 Lannaskede 6/5 44 Lund

30/10 Anna Elisabeth Danielson, värml. 21/9 20 Hällefors 22/5 40 Örebro

31/10 Dan Adolf Lipschütz, sthm 21/1 26 Sthm 4/5 45 Sthm

31/10 Jan Christer Mikael af Winklerfelt, norrl 12/7 23 Östersund 13/5 44 Östersund

14/11 Carl Svante Tolf, ög. 14/12 24 Gamleby 23/5 45 Linköping

18/11 Lars Olof Manner, gb 28/8 26 Göteborg 24/5 45 Göteborg

30/11 Gustav Lennart Sandström, gb l6/3 23 Lysekil 8/5 43 Uddevalla

5/12 Sven Bertil Sigvard Bjurek, ög 2/9 25 Malmö 22/5 4 6 Linköping

5/12 Erik Ingemar Ögren, söderm.närke. 6/12 23 Boden 5/5 43 Strängnäs

15/12 Lennart Gustav Fredrik Andersson, gb. M/1 27 Göteborg 8/5 46 Göteborg 15/12 Göran Sven Anders Karl Carlström, västm.-dala 5/12 23 Jönköping 28/4 43 Skellefteå

15/12 Margit Anna Birgitta Enström, norrl 23/9 25 Gudmundrå 16/3 46 Umeå

15/12 Britt-Marie Geffcken, söderm.-närke. 20/8 26 Lund 8/6 46 Örebro

15/12 Fredrik Wilhelm Knut Lindencrona, sthm 31/5 25 Sthm 2/5 45 Sthm

15/12 Karl Gösta Harry Nilsson, vg 19/7 19 Lekåsa 4/5 43 Uppsala

15/12 Olof August Olofsson, norrl.12/3 18 Själevad 5/5 44 Uppsala

15/12 Lars Erik Hildebrand Samuelsson,gb. 19/1 26 Göteborg 8/5 46 Göteborg 15/12 Tord Magnus Ingemar Widebeck, söderm.-närke. 9/10 23 Nyköping 18/5 42 Nyköping

21/12 Ernst Ola Daniel Fritz, värml 27/8 21 Jönköping 9/5 42 Kristinehamn

Lunds universitet.

15/7 Ulf Vilhelm Edvin Lindquist, gb 24/3 26 Göteborg 29/4 44 Göteborg

15/7 Inger Gunvor Magnusson, gb 1/3 26 Mölndal 1/6 45 Göteborg

31/8 Erling Roland Werner Green, kr. 9/6 18 Raus 18/12 44 Malmö

31/8 Lars Karl Ingemar Norbeck, gb 26/11 24 Göteborg 29/5 43 Göteborg

16/10 Nils Uno Börje Eriksson, mlm 9/5 23 Lund 3/5 44 Malmö

31/10 Carl-Fredrik Bissmark, mlm 22/3 24 Malmö 30/4 43 Malmö

15/11 Paul Eric Paulson, mlm. 2/9 25 Malmö 31/5 43 Malmö

30/11 Per Gunnar Arbman, kr 24/4 19 Karlshamn 20/5 37 Kristianstad

30/11 Stig Olof Nystrand, hb 11/4 28 Sthm 3/5 45 Sthm

14/12 Rodrigo Franz Curt de Castro, ld 25/2 03 Hamburg

14/12 Erik Viktor Essén, yst 18/9 27 Lund 3/6 46 Ystad

14/12 Johan Thorsten Folke Vilhelm Lindelöf, mlm 14/7 24 Malmö 31/5 43 Malmö

14/12 Kurt Erik Nordblom, mlml 9/6 26 Malmö 16/5 45 Malmö

14/12 Kåre Per Gustaf Westling, vg 5/4 22 Göteborg 13/5 43 Skövde

29/12 Anders Olof Ingvar Borgström, mlm 8/7 23 Malmö 23/5 42 Malmö

29/12 Sverker Harsten, hld 10/6 23 Jönköping 9/5 42 Halmstad

29/12 Leif Leifland, sm 30/12 25 Sthm 22/5 44 Jönköping

29/12 Curt Sune Henrik Lidgard, mlm 20/6 27 Malmö 14/5 45 Malmö

Stockholms högskola.

15/9 Sten Bergh 8/8 24 Torshälla 11/5 44 Härnösand

 

320 PERSONALNOTISER.Dag                  Namn, nation               Födelsedag och -ort                 Studentex.

15/9 Jan Olof Henrik von Essen 1/1 25 Sthm 30/4 43 Sthm

15/9 Per Richard Uno Helander 20/10 24 Göteborg 8/5 46 Göteborg

15/9 Yngve Holmberg 21/3 25 Sthm 12/6 45 Sthm

15/9 Åke Wallentin Isberg 25/8 26 Sthm 37/5 44 Sthm

15/9 Ingeborg Vera Lindelöf 2/9 19 Sthm 9/5 39 Sthm

15/9 Bengt-Folke Linghard 2/5 22 Nås 30/4 43 Västerås

15/9 Gunnar Nordstrand 26/12 19 Kumla 10/12 40 Örebro

15/9 Karl Arne Petterson 12/6 25 Sthm 15/12 45 Sthm1

15/9 Nils-Bertil Philipson 16/12 22 Göteborg 3/6 41 Göteborg

15/9 Bengt Olof Scherdin 1/9 24 Sthm 14/5 41 Sthm

15/9 Björn Albin Wallerberg 3/5 26 Sthm 25/5 45 Sthm

15/9 Carin Margaretha Ulrika WelinBerger 27/9 27 Tryserum 17/5 45 Västervik 15/9 Nils Olof (Olle) Westin 28/12 21 Göteborg 3/6 41 Göteborg

4/11 Gunvor (Gun) Maria Linders, f. Siegborn 29/1 25 Sthm 27/5 44 Sthm

4/11 Klas Axel Bengt Sandberg 17/8 21 Värmdö 2/5 44 Sthm

4/11 Sten Eriksson Wassberg 8/8 25 Kristianstad 14/5 43 Skövdel

5/12 Alf Sigvard Tryggve Byström 15/12 15 Hammerdal 12/5 34 Sigtuna2

15/12 Uno Allan Walfrid Delenius. 20/10 24 Karlskrona 11/5 44 Karlskrona

15/12 Carl-Göran Rune Gabrielsson. 27/12 26 Sthm 26/5 45 Sthm

15/12 Lars Alfred Sigurd Grefberg 25/11 18 Danderyd 23/5 39 Sigtuna3

15/12 Hans Erland Gyllander 9/10 25 Sthm 3/5 44 Sthm

15/12 Per-Uno Oscar Hallberg 29/1 20 Sthm 10/6 40 Sthm

15/12 Bengt Alf Johannes Karlson 28/3 21 Madesjö 5/6 40 Kalmar4

15/12 Bengt Anders Lagerkvist 4/8 26 Skaftö 2/6 45 Lidingö

15/12 Lars Göran Landmark 28/4 23 Östmark 11/5 43 Karlstad

15/12 Åke Fredrik Ljungholm 28/3 23 Sthm 13/5 41 Sthm

15/12 Egon Albert Tage Mårdh 4/2 10 Providence, USA 29/5 45 Sthm

15/12 Anne-Sophie Olena Nystedt 16/5 17 Gudmundrå 25/5 36 Sthm

15/12 Carl-Gustaf Johan Axel von Platen 18/12 22 Sthm 5/6 41 Sthm

15/12 Karin Monica Regnstrand 29/4 27 Sthm 7/6 46 Sthm

15/12 Anna-Lena Blenda MathildaWiebe 10/11 25 Sthm 6/6 45 Sthm

Statsvetenskaplig juridisk examen.

Uppsala universitet.

7/7 Lars Rune Ingmanson, norrl. 5/4 23 Östersund 8/5 43 Östersund

31/10 Erik helge Gustav Levisson, gb 5/8 20 Göteborg 27/6 39 Göteborg

Lunds universitet.

14/12 Helge Bengt Ingvar Bengtsson, kr. 22/10 24 Stoby 15/5 44 Hässleholm 14/12 Sigrid Carin Brita Dohlman, f. Björklund, hb 31/1 27 Hälsingborg 11/5 46 Hälsingborg

Stockholms högskola.

15/9 Gösta Lennart Ellhammar 5/5 20 Västerås 17/5 46 Uppsala

15/9 Karl-Gustaf Gester 9/5 19 Frösthult 17/5 39 Uppsala

4/11 Karl-Åke Larsson 30/8 22 Sthm 28/4 43 Sthm

Distriktsåklagarexamen

Stockholms högskola.

15/9 Karl Henry Karlsson 16/9 19 Hilleshög 26/4 47 Västerås

15/9 Mats Oscar Wikström 19/1 24 Uppsala 12/5 44 Linköping

15/9 Rune Urban Åsberg 4/6 25 Enköping 25/5 44 Sthm

15/9 Bert Gunnar Öhman 24/5 21 Åsele


Sammanfattning.

 UppsalaLundStockholmS:a
Juris kandidatexamen38183288
Statsvetenskapl. jur. examen2237
distr.åkl. examen44

 

 

1 Namnändr. 27/9 till Wedsberg. —

2 Fil. ämb.ex. 28/5 37 Uppsala, fil. lic.ex. 27/5 42 Uppsala. —

3 Civ.ing. ex. CTH 22/6 44. —

4 DHG 22/9 45. 

Trycklov meddelat 6/4 1951.