PERSONALNOTISER. 479    Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1951 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsrådet K. Hedström (just.dep.), G. Danielson (statsråd), H. Zetterberg (statsråd), B. Unger (tjänstgör hos JK), G. Thulin (försvarsdep.), H. af Trolle (led. i lagberedn.), O. Riben (just.dep.), K. Holmgren (t. f. statssekr. i hand. dep.) och S. Strömberg (chef för rättsavd. i jordbrdep.), assessorerna E. Mossberg (statsråd), E. Hedfeldt (lagbyråchef i just.dep.), A. Ribbing (chef för jur. sekt. livsm.kom.), I. Ahlström (e. vattenrättsdomare vid Mellanbygdens vd), T. Silfverskiöld (likvidationsnämnden), B. Marcus (t. f. rev.sekr.), K. Ericsson (t. f. rev.sekr.), K. Sidenbladh (1945 års lufträttssakk.), S. Lindquist (t. f. rev.sekr.), R. Lundin (priskontrollnämnden), T. Nordström (led. i lagberedn.), E. Ameln (tjänstgör hos MO), Å. Martenius (hand.dep.), J. Victor (t. f. rev.sekr.), S. Dennemark (t. f. lagbyråchef i justdep.), G. von Sydow (just.dep.), H.-Fr. Ringdén (justdep.), E. Conradi (förhandlingsrättssakk.), R. Nyman (soc.dep.), P.-E. Fürst (jordbr.dep.), A. Brunnberg (strandutredningen), S. af Geijerstam (lagbyråchef i inr.dep.), A. Lindstedt (hand.dep.), B. Alexanderson (just.dep.), L. Granquist (soc.dep.), G. Lagergren (studier), C. Fr. Hadding (inr.dep.), A. Nordin (bitr. vattenrättsdom. vid Söderbygdens vd), G. Thyresson (just.dep.), P. Bergsten (vattenlagskommittén), B. Bernhard (likvidationsnämnden), S. Falk (tjänstgör hos RÅ), C. Hamilton (byråchef i hyresrådet), H. Nordström (just.ministeriet i Etiopien) och P. Westerlind (sekr. i riksdagens III lagutskott), fiskalerna S. Rudholm (straffrättskommittén), C. Holmberg (strafflagberedningen), S. E. Bergstrand (bitr. vattenrättsdomare vid Mellanbygdens vd), I. Lekman (vattenrättssekr. vid Söderbygdens vd), J. Malmström (vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vd), L. Schoultz (bitr. vattenrättssekr. vid Österbygdens vd), A. Elowson (arbetsdomstolen), N. Vasseur (vattenrättssekr. vid Österbygdens vd), J. Åkerman (vattenrättssekr. vid Norrbygdens vd), O. Bruun (studier), Å. Wikner (e. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vd), S. H. Ryman (arbetsdomstolen), K. G. Cars (bitr. vattenrättssekr. vid Söderbygdens vd), N. Söderlund (e. vattenrättssekr. vid Västerbygdens vd), L. Delin (bitr. vattenrättssekr. vid Västerbygdens vd), G. Dyrssen (bitr. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vd), T. Löwbeer (bitr. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vd), E. Hellner (not. med sekr.göromål i riksdagens konstitutionsutskott) och L. Persson (tjänstgör hos JO);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden B. Lindskog (t. f. kommerseråd), B. Beskow (kanslichef hos likvidationsnämnden) och B. N:son Dag (t. f. rev.sekr.), assessorerna T. Ahlgren, B. Höijer, L. Wetterling och U. Norén (t. f. rev.sekr.), S. Cederbalk (just.dep.), E. Walberg (byråchef hos RÅ), L.-E.Björkman (inr.dep.) och Th. Granger (likvidationsnämnden), fiskalen U.Lundvik (sekr. i riksdagens I lagutskott), tingsdomarna K. Nilsson och S. Ruhe (t. f. rev.sekr.) samt tingssekreteraren B. Wieslander (not. med sekr. göromål i riksdagens I lagutskott).
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden B. Lassen (lagbyråchef i just.dep.), G. A. Widell (statssekr. i försvarsdep.), Y. Söderlund (hand.dep), C.-I. Lefwander (t. f. rev.sekr.) och S. F. Pontén (riksnämnden för ekon. försvarsberedskap), assessorerna E. G. Stangenberg (byråchef hos JK), K. Rosenberg (valutakontoret), B. Arnold (t. f. rev.sekr.), W. Stoltz (t. f. kansliråd i kommunikationsdep.), S. Hasslow (likvidationsnämnden) och T. Hellquist (domare i High Court, Addis Abeba).
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsrådet K. Larsson (statsrådsberedningen), assessorerna Y. Linder (t. f. rev.sekr.), S. O. Svensson (soc.dep.), I. Bladh (t. f. rev.,sekr.), O. Hegrelius (expeditionschef i jordbr.dep.), O. Petrén (just.dep.), G. Engström (soc.dep.), J. Björling (just.dep.), S. B. Jacobson (inr.dep.) och H. Schunnesson (just.dep.),

 

480 PERSONALNOTISER.fiskalen B. Hjern (sekr. i riksdagens II lagutskott) samt tingssekreteraren G. Ohlsson (not. med sekr. göromål i riksdagens II lagutskott) ;
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden S. Edling (statssekr. i just.dep.), C.-H. Nordlander (statssekr. i jordbr.dep.) och C. Mellander (t. f. rev.sekr.) ;
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden H. Henkow (just.dep.; ställf. MO), E. Dahlin (kanslichef hos priskontrollnämnden), B. Kjellin (lagbyråchef i just.dep.), Y. Samuelsson (chef för rättsavd. i soc.dep.), S. Ohlsson (t. f. rev.sekr.) och P.-A. Hansén (fastighetsbildningssakk.) samt assessorn Å. Paulsson (försvarsdep.).