Helsingfors universitet. Till docent i civilrätt utnämndes d. 1 juni 1951 justitiekanslersadjointen, jur. dr Antti Hannikainen. Han disputerade 1948 med en avhandling om retentionsrättens uppbyggnad.
B. P—n.

 

    Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1950 har nämnden under åren 1928—1950 (siffrorna för år 1950 angivas i det följande inom parentes) prövat 2,108 (289) mål beträffande ifrågasatt förvaring eller internering, därav 40 (4) beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 1,298 (162) mål, därav 22 (2) beträffande kvinnor, tillstyrktes men blev icke ådömd i 133 (29) mål, därav 3 (0) kvinnor, samt avstyrktes och ådömdes icke i 554 (89) mål, därav 14 (2) kvinnor. Förvaring avstyrktes men blev ådömd i 11 (6) mål, därav 1 (0) kvinna. — Internering tillstyrktes och ådömdes av domstol i 87 (1) mål, tillstyrktes men blev icke ådömd i 2 (0) mål samt avstyrktes och ådömdes icke i 15 (0) mål, alla beträffande män. Intill utgången av år 1950 har nämnden på prov utskrivit 928 (172) förvarade, därav 26 (1) kvinnor, samt 63 (0) internerade. Av år 1946 på prov utskrivna 82 män och 2 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 9 män och 2 kvinnor återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 1 man ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under andra året efter utskrivningen på prov 14 män återhämtats eller återintagits och 5 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under tredje året efter utskrivningen på prov 3 män återhämtats eller återintagits och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under fjärde året efter utskrivningen på prov 4 män återhämtats eller återintagits och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1947 på prov utskrivna 79 män och 5 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 13 män och 1 kvinna återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under andra året efter utskrivningen på prov 6 män återhämtats eller återintagits och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under tredje året efter utskrivningen på prov 13 män återhämtats eller återintagits och 3 män ådömts

 

NOTISER. 557tidsbestämt frihetsstraff samt under fjärde året efter utskrivningen på prov 3 män återhämtats eller återintagits. Av år 1948 på prov utskrivna 112 män och 3 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 22 män och 1 kvinna återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under andra året efter utskrivningen på prov 30 män återhämtats eller återintagits och 13 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under tredje året efter utskrivningen på prov 1 man återhämtats eller återintagits och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1949 på prov utskrivna 125 män och 4 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 56 män och 2 kvinnor återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 14 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under andra året efter utskrivningen på prov 4 män och 2 kvinnor återhämtats eller återintagits och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1950 på prov utskrivna 171 män och 1 kvinna ha 45 män återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 9 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Vid 1950 års slut utgjorde antalet förvarade 369 män och en kvinna samt antalet internerade 11 män. Män, som dömas till förvaring eller internering, intagas i säkerhetsanstalterna å Hall även som i Norrköping och Kalmar samt i Karlstad med kolonierna Orretorp och Ollestad. Kvinnor, som dömas till förvaring eller internering, intagas i säkerhetsanstalten i Växjö.

Åke Lindqvist.