Gösta Conrad Tidelius avled d. 15 febr. 1951. Han var född i Habo, Skarab. 1., d. 6 april 1903, avlade stud.ex. i Jönköping 1921 och jur.kand.ex. i Stockholm 1925. Efter tingstjänstgöring kom han 1929 till Stockholms rådhusrätt, där han blev assessor 1938 och e. rådman 1919.

 

    Bo Richard Telander avled d. 22 febr. 1951. Han var född i Stockholm d. 29 aug. 1909 samt avlade där stud.ex. 1928 och jur.kand.ex. 1933. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i Svea hovrätt ägnade han sig från 1937 åt advokatverksamhet. Han innehade egen advokatbyrå i Stockholm sedan 1947. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1939.

 

    Eugen William Gottfrid Kristensen avled d. 7 mars 1951. Han var född i Göteborg d. 7 maj 1885, avlade mogenhetsex. där 1905 samt jur.kand .ex. i Uppsala 1910. Från 1915 drev han egen advokatverksamhet i Göteborg. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1914.

 

    Carl Albert Bexell avled d. 18 mars 1951. Han var född i Rolfstorp, Hall. l., d. 23 mars 1868, avlade mogenhetsex. i Lund 1888 samt hovrättsex. där 1892. Från 1897 drev han advokatrörelse i Luleå. Han var stadsfogde i Luleå 1905—1934. Han blev 1899 led. av Sveriges advokatsamfund.

 

    Karl-Henrik Högstedt avled d. 6 april 1951. Han var född i Värnamo d. 14 jan. 1872, avlade mogenhetsex. i Halmstad 1889 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1895. Han blev fiskal i Göta hovrätt 1906, hovrättsråd där 1910 och revisionssekreterare 1911. 1912 utnämndes han till häradshövding i Hedemora domsaga och 1921 till justitieråd. Under åren 1929—1940 var han president i kammarrätten. I tillkomsten av den nuvarande vattenrättslagstiftningen har han tagit verksam del.

 

    Karl Elof Bergenholtz avled d. 13 april 1951. Han var född i Misterhult i Kalmar 1. d. 28 mars 1887, avlade stud.ex. i Kalmar 1906 samt jur.kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring öppnade han egen advokatbyrå i Alvesta. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1947.

 

    Hugo Wikström avled d. 9 april 1951. Han var född i Nor, Värml. 1., d. 26 jan. 1866, avlade mogenhetsex. i Karlstad 1884 samt hovrättsex. 1891. Efter tingstjänstgöring drev han under åren 1895—1943 egen advokatrörelse i Göteborg. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1901.