Studia et documenta historiae et iuris. Directores ARCADIUS LARRAONA et SALVATOR RICCOBONO. Moderator et sponsor GABRIUS LOMBARDI. XVI—1950. Romae. 485 pp. — Pontificium institutum utriusqueiuris.

 

    SvJT står i bytesförbindelse med La Santa Sede, som i utbyte mot vår tidskrift sänder bl. a. den publikationsserie, vars namn nämnes ovan. Seriens ämnesområde tillhör utan tvekan det »lärda», främst romersk rätt men också annan antik rätt — grekisk, asiatisk, egyptisk o. s. v. — samt folkrätt, och ingen rättsdisciplin förefaller att vara a priori utesluten. Publikationerna inledas med en rad längre uppsatser, varefter följa bokrecensioner, översikter, notiser m. m. Redaktionens språk är latinet, som också förekommer i bidrag utifrån, men eljest dominerar italienskan. Övriga språk i det föreliggande bandet äro franska och tyska.
    Man kan inte annat än beundra den till synes fullständigt obegränsade lärdom som utvecklas. Den som till äventyrs genmäler att i stället den praktiska nyttan av de flesta bidragen måhända är något begränsad må besinna att man här möter vetenskapsmän som vetenskapa sine ira et studio. Den inställningen måste väl i allt fall den författare ha haft som skrivit en dubbel årsöversikt över den tydligen oanat rika litteraturen om kilskriftskulturens rätt; den nu publicerade första delen (Rassegna di diritto cuneiforme, I) omfattar 40 stora och innehållsrika sidor.

B. L.