Juridiska föreningen i Uppsala har under 1951 sammanträtt sju gånger. Vid vårterminens första sammanträde d. 2 mars höll överdirektör Hardy Göransson föredrag om »Straffrätts- och fångvårdskongressen i Haag sommaren 1950», d. 12 mars talade häradshövding Ejnar Hörstadius om» Domarutbildning efter processreformen», d. 24 april höll författaren Waldemar Hammenhög föredrag över ämnet »Till sol- och vårmannens psykologi» och vid föreningens vårfest d. 18 maj talade prof. Åke Holmbäck om »Armfeltprocessen 1794». Vid vårfesten hade föreningen glädjen att som sina gäster se representanter för juristföreningarna i Helsingfors, Köpen-

 

174 NOTISER.hamn och Oslo. Höstterminen inleddes med recentiorsfest d. 16 okt., varvid advokat Hugo Lindberg talade om »Försvarsadvokatens vardag», d. 9 nov. berättade föreståndaren vid Katarina ungdomshem Yngve Björnstam om» Stockholms undre värld», och vid årets sista sammanträde d. 4 dec. talade revisionssekreteraren Hjalmar Nordfelt om »Bakhållet i Skogstibble».
    Föreningens styrelse har tilldelat jur. kand. Rune Berggren Knut och Alice Wallenbergs stipendium och jur. stud. Tore Sigeman Juridiska föreningens hundraårsstipendium. Under året ha sex bokstipendier utdelats.
    Vid årsmötet d. 12 mars ägde ordförandeskifte rum, varvid prof. Phillips Hult efterträddes av prof. Ivar Strahl. I övrigt har styrelsen under året haft följande sammansättning: jur. kand., fil. lic. Björn Ahlander, v.ordf., jur. stud. Tore Sigeman, sekr., jur. kand. Göran Almgren, skattm., jur. stud. Per Kriström, bibl., jur. stud. Sture Almerud, v. bibl., jur. stud. Sven Övergaard, litteraturföreståndare, jur. stud. Christina Steen, klubbm., samt jur. kand. Lennart Stolt, jur. stud. Lena Manne, Sören Falkman, Arne Hallström och Torsten Larsén. — Föreningen har 500 medlemmar.