Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    21 dec. 1951 förordnat rev.sekr. Erik Alexanderson att fr. o. m. 1 jan. 1952 fortf. t. v. under tre år vara ordf. i NRev.;
    s. d. utnämnt assessorerna i hovrätten över Skåne och Blekinge Yngve Linder, Sven Svensson och Ingvar Bladh, e. vattenrättsdomaren vid Mellanbygdens vattendomstol, assessorn i Svea hovrätt Ivar Ahlström samt assessorerna i Svea hovrätt Tage Silfverskiöld och Björn Marcus att fr. o. m. 1 jan. 1952 vara rev.sekr.;
    28 dec. 1951 utnämnt assessorn i Svea hovrätt Kjell Ericsson att fr. o. m. 1 jan. 1952 vara rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    28 dec. 1951 utnämnt rev.sekr. Curt Carlon att fr. o. m. 1 jan. 1952 vara hovrättsråd i Svea hovrätt;
    s. d. till e. o. assessorer fr. o. m. 1 jan. 1951 förordnat i Svea hovrätt adj. led. i hovrätten Bengt Hult och i hovrätten över Skåne och Blekinge adj. led. i denna hovrätt Stig Jungefors;
    4 jan. 1952 utnämnt e. o. assessorn i Göta hovrätt Sture Cederbalk att vara assessor i samma hovrätt;
    25 jan. 1952 förordnat adj. led. i hovrätten för Nedre Norrland Sture Melin att fr. o. m. 1 febr. 1952 vara e. o. assessor i samma hovrätt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    21 dec. 1951 till tingsdomare utnämnt
    i Södra Roslags domsaga rev.-sekr. Bertil Sandegren,
    i Solna domsaga e. o. assessorn i Svea hovrätt Vilhelm Sohlberg,
    i Sollentuna och Färentuna domsaga e. o. assessorn i Svea hovrätt Sven Aminoff,
    i Tveta, Vista och Mo domsaga e. o. assessorn i Göta hovrätt Bertil Adéll,
    i Östbo och Västbo domsaga e. o. assessorn i Göta hovrätt Malte Nilsson,
    i Skövde domsaga e. o. assessorn i Göta hovrätt Gunnar Schnell,
    i Hallands södra domsaga e. o. assessorn i hovrätten för Västra Sverige Frey Björlingson;
    25 jan. 1952 beviljat häradshövdingen i Norra Möre och Stranda domsaga Gunnar Lundström avsked med utgången av juni 1952.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 4 jan. 1952 utnämnt e. o. vattenrättsingenjören, civilingenjören Bengt Gunnar Sterne att vara vattenrättsingenjör med tjänstgöring företrädesvis vid Mellanbygdens vattendomstol.

 

    Stadsdomstolarna. K. M:t har
    18 jan. 1952 medgivit att en vid Göteborgs rådhusrätt sedan 1 april 1950 inrättad e. avd. för nämndmål bibehålles t. v. under år 1952;
    s. d. förordnat att kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden skall fr. o. m. 1 febr. 1952 inrättas för staden Mariestad.

 

    Sveriges advokatsamfund. Till led. av advokatsamfundet ha 25 jan. 1952 antagits Bo Redgard, Borås, Lennart Albihn, Göteborg, Otto Nederman, Västerås, Sven Lundmark, Örebro, samt Börje Hultman, Nils Olof Lilliehöök, Erik Linders och Harry Ljungberg, Stockholm.

 

Trycklov meddelat 23/2.