Nya tingslokaler i Rättvik. På Nedansiljans domsagas tingsställe i Rättvik har i början av året en större offentlig byggnad i två våningar fullbordats efter ritningar av arkitekten Artur von Schmalensee. Den övre våningen inrymmer tingslokaler för Nedansiljans häradsrätt och den nedre förvaltningslokaler för Rättviks kommun. Tingsvåningen består av tingssal med överläggningsrum, tjänsterum för häradshövdingen och hans medarbetare samt apparatrum för teledifonanläggningen i tingssalen. I en särskild avdelning finnas två advokatrum samt åklagarrum och pressrum. Avskild från en stor hall för allmänheten utanför tingssalen ligger en annan avdelning med två vittnesrum m. m. Stor omsorg har nedlagts på tingsvåningens möblering och konstnärliga utsmyckning med textilier, tavlor o. dyl. under ledning av konstnären Jerk Werkmäster. Akustiken i tingssalen är mycket god.
    Byggnaden invigdes d. 22 mars vid en bygdebetonad högtidlighet på församlingshemmet i orten. Bland de inbjudna märktes hovrättspresidenten Harry Guldberg, landshövdingen Eije Mossberg och kanslichefen i finska justitieministeriet regeringsrådet Teini Ahava. Sedan sockenfanorna förts in och hembygdskören sjungit överlämnade ordf. i byggnadskommittén häradsdomaren Perols Olof Gudmundson byggnaden till Nedansiljans häradsrätt och Rättviks kommun. Häradshövding Ernst Leche mottog tingsvåningen på häradsrättens vägnar och framhöll i sitt tacktal bl. a. att lokalerna anpassats efter tidens krav och att genom den nya rättegångsbalken i viss mån skett en återgång till våra förfäders rättegångsordning. Talaren välkomnade även den finske gästen i ett anförande på finska. Landshövding Mossberg framhöll att byggnaden stod som en symbol för två hörnstenar i vårt samhällsskick — vår rättsskipning i vilken bygdens folk sedan urminnes tid deltagit genom folkvalda domare och vår lokala självstyrelse.
    I samband med visningen av den nya byggnaden överlämnades en del gåvor vid en högtidlighet i tingssalen, bl. a. en klocka jämte slagverk till byggnadens torn av nämndemannen Werkmäster Hans Hansson, en ordförandeklubba med domsagans åtta sockenvapen i silver av häradshövding Leche, tavlor och andra prydnadsföremål.
    Invigningen avslutades med middag för 120 gäster på Rättviks Turisthotell. Högtidstalet hölls av hovrättspresidenten Guldberg, som berörde nämndens stora betydelse för en god rättsskipning i den nya rättegångsordningens anda. Talaren underströk även behovet av en moralisk upprustning i nuvarande tid. Regeringsrådet Ahava talade om de goda förbindelserna mellan domsagan och Finlands jurister. Andra talare voro landshövdingen Mossberg, kontraktsprosten Sam. Gabrielsson och v. talmannen Anders Olsson. För åklagare och advokater talade landsfogden Axel Blomér och advokaten Th. Sylwan, vilka båda framförde sina yrkesbrö-

 

NOTISER. 395ders tack till de tingshusbyggnadsskyldiga för den omsorg som nedlagts för att tillvarataga åklagarnas och advokaternas intressen. G. v. P.