Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under år 1951 har fiskalsförordnande meddelats för:
    i Svea hovrätt : C. G. Lindelöw, L. Ljungström, J. Gehlin, L. Wilhelmson, S. Ljungberg, G. E. Sandell, H. Berglund, L. Persson, A. Nerman, E. Linder, H. Witt-Strömer, S. Ekberg, S. Thanner, Siv-Birgitta Bergh, L.Brundin, I. Olsson, Ch. Åström, E. Mogård, Margit Welamson, T. Sars, P. Hylander, Ingrid Hilding och G. Ekman;
    i Göta hovrätt: L.-E. Cronholm, R. Lindgren, Å. Gustafsson, Kerstin Krause, F. Lindstam och (fr. o. m. d. 1 jan. 1952) A. Frennberg;
    i hovrätten för Västra Sverige: Gunnel Brattne, Kerstin Ekecrantz, S. Ordquist, S. Wieselgren, B. Helling, S. Leire, och J.-E. Jagander;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: I. Rehnberg, G.Thurell och (fr. o. m. 1 jan. 1952) A. Lundstedt;
    i hovrätten för Nedre Norrland: I. J. S. Scheynius;
    i hovrätten för övre Norrland: N. Jeppsson och P. U. Hagberg.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 25 april 1952 förordnat e. o. fiskalen i hovrätten för Övre Norrland Karl-Erik Andersson att fr. o. m. 1 april t. o. m. 30 juni 1952 vara extra tingsdomare i Luleå domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 18 april 1952 utnämnt e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Ingvar Jönsson att fr. o. m. 1 juni 1952 vara brottmålsrådman i Södertälje.

 

    Stadsfiskalerna. Riksåklagarämbetet har 9 april 1952 utnämnt stadsfiskalen i Kristinehamn Gunnar Dunér att fr. o. m. 1 maj 1952 vara stadsfiskal i Norrköping.

 

    Nya ledamöter av Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter av samfundet ha antagits:
    4 april 1952 Per-Olov Sylwan, Falun, Gunno Fries, Lund, Åke Torstensson, Nässjö, och Sven Ekelund, Stockholm;
    9 maj 1952 Sven Eric Edestrand, Borgholm, och Hans Pedersen, Stockholm.

 

    Universiteten. Vid Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet disputerade 5 april 1952 jur. lic. Göran Linden på avhandlingen»Förvärv och förlust av medlemskap i ekonomisk förening» samt 26 april 1952 jur. lic. Kurt Grönfors på avhandlingen »Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden. Studier över skadeståndsproblem vid trafik tilllands, till sjöss och i luften».

 

Trycklov meddelat 30/5 1952.