884 PERSON ALNOTISER.    Handelsdepartementet. K. M:t har
    20 juni 1952 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Lars Simonsson att biträda inom dep. med utredningsarbete i anledning av fråga om Sveriges anslutning till en konvention om enhetligt skeppsmätningssystem;
    19 sept. 1952 förordnat revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh att t. v. inom dep. biträda med beredning av frågan om rätt för utländska juridiska personer att här i riket driva näring.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till rev.sekr. utnämnt
    30 juni 1952 assessorn i Svea hovrätt Runo Lundin fr. o. m. 1 juli 1952;
    20 aug. 1952 assessorn i Svea hovrätt Erik Ameln fr. o. m. 1 sept. 1952; 10 okt. 1952 assessorn i Svea hovrätt Jerker Victor fr. o. m. 1 jan. 1953.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 juni 1952 beviljat lagmannen i hovrätten för Västra Sverige Hugo Wickström och lagmannen i Göta hovrätt Olof Löthner avsked, Wickströmfr. o. m. 21 juli och Löthner med utg. av okt. 1952;
    s. d. utnämnt rev.sekr. Ivar Ahlström att fr. o. m. 1 juli 1952 vara hovrättsråd i Svea hovrätt;
    20 aug. 1952 utnämnt e. o. assessorn i hovrätten för Nedre Norrland Åke Åkebring att fr. o. m. 1 sept. 1952 vara assessor i nämnda hovrätt;
    s. d. förordnat adj. led. i hovrätten för Västra Sverige Ingemar Ulveson att fr. o. m. 1 sept. 1952 vara e. o. assessor i samma hovrätt;
    s. d. entledigat e. o. assessorerna i hovrätten över Skåne och Blekinge Bert Göransson och i hovrätten för Västra Sverige Mats Ernulf från assessorsbefattningarna ;
    25 sept. 1952 utnämnt häradshövdingen i Gällivare domsaga Einar Holmatt fr. o. m. 15 okt. 1952 vara lagman i hovrätten för Västra Sverige;
    s. d. utnämnt rev.sekr. Tage Silfverskiöld att fr. o. m. 1 jan. 1953 vara hovrättsråd i Svea hovrätt;
    s. d. utnämnt e. o. assessorn i Svea hovrätt Erland Conradi att fr. o. m.1 okt. 1952 vara assessor i nämnda hovrätt;
    s. d. förordnat adj. led:a i Svea hovrätt Arne Loheman, Anders Hallström och Eric Odevall samt i Göta hovrätt Ulf Lundvik och Bertil Olsénatt fr. o. m. 1 okt. 1952 vara e. o. assessorer i resp. hovrätter;
    10 okt. 1952 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Sven Ruhe att fr. o. m, 20 okt. t. v. t. o. m. 31 dec. 1952 vara v. ordf. på avd. i hovrätten.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    30 juni 1952 utnämnt rev.sekr. Klas Nilsson att fr. o. m. 1 juli 1952 vara häradshövding i Norra Möre och Stranda domsaga;s. d. till tingsdomare utnämnt
    i Falu domsaga e. o. assessorn i Göta hovrätt Börje Falken (fr. o. m. 1 aug. 1952) ;
    i Hedemora domsaga e. o. assessorn i hovrätten för Västra Sverige Lars-Gudmund Lindencrona (fr. o. m. 1 aug. 1952);
    i Medelpads östra domsaga assessorn i hovrätten för Nedre Norrland Gustav Malmer (fr. o. m. 1 juli 1952);
    i Ångermanlands norra domsaga e. o. assessorn i hovrätten för Övre Norrland Sven Brehmer (fr. o. m. 1 sept. 1952) ;
    i Västerbottens västra domsaga t. f. tingsdomaren i Ångermanlands norra domsaga Karl Gustaf Wetterling (fr. o. m. 1 sept. 1952);
    25 sept. 1952 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Erik Täcklind att fr. o. m. 1 okt. 1952 vara häradshövding i Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    30 juni 1952 förordnat utnämnda hovrättsrådet i Svea hovrätt, e. vattenrättsdomaren vid Mellanbygdens vattendomstol Ivar Ahlström att fr. o. m.1 juli 1952 vara vattenrättsdomare i Cs 14 vid samma vattendomstol;

 

PERSONALNOTISER. 885    20 aug. 1952 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Ernst Sjöberg att fr. o. m. 1 jan. 1953 vara vattenrättsdomare i Cs 14 vid Norrbygdens vattendomstol ;
    s. d. förordnat e. o. assessorerna i Svea hovrätt Lennart af Klintberg och Arend Nordin att vara bitr. vattenrättsdomare, af Klintberg fr. o. m. 1 jan. 1953 vid Österbygdens vattendomstol och Nordin fr. o. m. 1 sept. 1952 vid Söderbygdens vattendomstol;
    25 sept. 1952 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Carl-Andcrs Hallenberg att fr. o. m. 1 jan. 1953 vara bitr. vattenrättsdomare vid Västerbygdens vattendomstol;
    s. d. förordnat lantbruksingenjören Bengt Haraldsson Falk att fr. o. m. 1 okt. 1952 vara e. o. vattenrättsingenjör.