Sveriges advokatsamfund Såsom ledamöter ha antagits
    27 juni 1952 Raoul Mårtens och Bengt Orre, Sthm, Axel Wallinder, Sunne, samt Torsten Kinnwall, Örebro;
    19 sept. 1952 Hans-Erik Enghoff, Halmstad, Göran Stangel, Norrköping, Carl Olof Wettergren, Sthm, Bo Martinsson, Sundsvall, och Theodor Sandgren, Umeå.

 

    Ny professor. Till professor i civilrätt med internationell privaträtt vid Lunds universitet har K. M:t30 juni 1952 från och med 1 juli samma år utnämnt docenten i civilrätt vid Uppsala universitet Åke Lögdberg. Prof. Lögdberg är född 1913 i Lungsunds förs.,Värml. län. Han avlade jur. kand.ex. i Uppsala 1935 och jur. lic.ex. där 1947. Han satt ting 1936—1938 och tjänstgjorde därefter å advokatbyrå 1939—1940, vid kommerskollegium 1940—1941 samt som andre akademikamrerare och akademikamrerare vid Uppsalauniversitets räntkammare under olika tider åren 1942—1944. Han disputerade för juris doktorsgrad i Uppsala 1947 och blev docent i civilrätt där samma år. Han har innehaft förordnanden att uppehålla professur helt eller delvis vid Uppsala universitet under olika tider åren 1947—1948 och 1950—1952, vid Lunds universitet 1950 och vid Stockholms högskola 1952. Bland hans arbeten märkas de tryckta skrifterna »Studier över förlagsinteckningsinstitutet» (avh. 1947, anm. av WELAMSON SvJT 1947 s. 663), »Spörsmål angående rembours» (1950), »Några spörsmål angående förlagsinteckning» (1952) samt upps. och rec. i SvJT.

 

    Universiteten Universitetskanslern har 20 juni 1952 stadfäst förordnande för jur. dr Kurt Grönfors (jfr SvJT 1952 s. 400) att vara doc. i civilrättvid Stockholms högskola.
    Vid Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet disputerade 20 sept. 1952 jur. lic. Sten Henrik Hessler på avhandlingen »Om stiftelser, Studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt». Hessler förordnades 22 okt. 1952 till doc. i civilrätt vid högskolan.

 

    Juridiska examina vårterminen 1952.
Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. Juris licentiatexamen. Uppsala universitet. 3l/1 Björn Oliver Ahlander, gb 1/7 20 Göteborg 1/6 39 Göteborg3l/1 Erik Gustaf Erland Anners, västm.dala 8/6 16 Sthm 5/6 35 FalunLunds universitet. 15/3 Erik Danielsson, mlm 7/2 08 Rättvik 12/5 27 Sthm

 

1 Jur. kand.ex. Uppsala 31/1 44. —

2 Jur. kand.ex. Uppsala 1/11 41. —

3 Jur.kand.ex. Sthm 15/12 34. 

886 PERSONALNOTISER.Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. Stockholms högskola. 8/3 Kurt Gustaf Wilhelm Grönfors 22/3 25 Solna 26/5 43 Sthm8/3 Göran Lennart Linden 19/12 18 Sthm 12/5 37 Sthm27/6 Sten Henrik Hessler 29/9 18 Sthm 16/5 36 SthmJuris kandidatexamen. Uppsala universitet. 19/1 Bengt Danielsson, norrl 19/4 23 Häggenäs 2/5 45 Östersund 19/1 Olle Magnus Rågmark, värml 6/4 26 St. Kil 1/6 46 Karlstad 31/1 Lars Elof Berner, vg. 5/4 27 Alingsås 6/6 46 Skara 6/2 Erik Lennart Carlsson, värml 28/6 26 Sthm 15/5 45 Karlstad 9/2 Lars Gösta Pehrson, uppl 8/7 23 Uppsala 30/4 42 Uppsala 18/2 Karl Gunnar Bertil Sjöfors, smål. 6/9 26 Södertälje 29/5 45 Uppsala 23/2 Kjell Gunnarson, uppl 15/2 30 Väddö 11/6 49 Sthm 27/2 Inga-Britt Söderberg, söderm.närke 5/12 27 Brunflo 23/5 47 Örebro 8/3 Lars Fritiof Rosengren, gb 20/4 30 V. Frölunda 14/5 48 Göteborg 18/3 Karl-Gunnar Arne Rosfors, norrl. 18/11 25 Sthm 11/5 45 Sundsvall 24/3 Sören Anders Falkman, gb 6/3 23 Falkenberg 15/5 43 Halmstad 10/4 Ingvar Verner Andersson, vg. 9/9 26 Vänersborg 24/5 46 Vänersborg 10/4 Knut Johan Ragnar Forss, norrl. 21/8 26 Hudiksvall 20/5 46 Skellefteå 15/4 John Robert Boman, norrl 15/2 26 Bjärtrå 15/5 45 Härnösand 15/4 Olof Gustaf Lidin, norrl 3/2 26 Liden 1/6 46 Sundsvall 19/4 Gunnar Per-Olof Kildén, smål. 26/5 26 Jönköping 24/5 45 Jönköping 22/4 Lars Börje Herman Olsson, värml. 23/1 30 Kristine- 28/5 49 Kristinehamn hamn 26/4 Kerstin Birgitta Sixtensdotter Winquist, värml... 23/11 27 Överluleå 3/6 46 Karlstad 29/4 Knut Yngve Lennart Brunke, vg. 6/11 26 Borås 13/12 45 Kristinehamn 29/4 Hans-Erik Ivar Glimstedt, gb. 28/9 28 Göteborg 19/12 46 Göteborg 13/5 Carl Bengt-Olof Berggren, gästr.häls... 9/7 28 Gävle 6/5 47 Uppsala 13/5 Sven Holger Johnson, sthm 11/3 12 Malmö 22/5 30 Malmö 13/5 Carl-Olof (Olle) Westlander, värml14/11 26 Motala 30/5 45 Uppsala 23/5 Elsa Elisabet Birgitta Ulvhammar, gästr.-häls 15/ 8 27 Hudiksvall 1/6 45 Uppsala 38/5 Ulf Johan Åke Brunfelter, sthm. 2/9 28 Sthm 10/5 47 Sthm Lunds universitet. 80/1 Ulla Elisabet Johansson, kr 10/ 8 25 Hälsingborg 23/5 45 Lund 80/1 Richard Ivan Modigh, hld 24/5 25 Sthm 28/4 44 Halmstad 80/1 Arvid Bertil Samuel Ådahl, gb 6/4 22 Halmstad 5/6 41 Göteborg 15/2 Birgitta Elisabet Broomé, f. Nyström, ld 20/3 23 Norrköping 9/12 42 Lund 15/2 Rona Marianne Wargelius, f. Lundberg, hb-lk 20/8 26 Landskrona 9/5 45 Hässleholm 19/2 Sven Åke Börje Nyman, kr 15/8 25 Kristianstad 31/5 46 Kristianstad 22/2 Bo Ericson, mlm 17/12 24 Örebro 31/5 43 Malmö 7/3 Sven Gustaf Rydén, hb-lk 14/3 24 Kristianstad 8/5 43 Hälsingborg 22/3 Per Bertil Brinck, värml 4/3 16 Göteborg 5/6 35 Lund28/3 Inga Charlotta Andersson, mlm 20/2 27 Malmö 8/5 47 Malmö 28/3 Kaj Uno Grahn, mlm. 4/10 27 Fagerhult 8/5 47 Malmö 4/4 Johan Olof Daniel Darell, gb 15/12 20 Öxabäck 1/6 39 Göteborg 15/4 Katrine Birgitta Myrbeck, mlm 6/6 25 Sthm 7/6 44 Sthm15/4 Emil Torsten Ingvar Widén, kr 28/4 14 Riseberga 4/6 34 Eslöv 17/4 ROLF Helge Malmborg, kr 21/12 25 Sthm 16/5 45 Malmö 14/5 Hans Gustaf Conrad Cavalli Björkman, sm 29/6 28 Jönköping 2/6 47 Jönköping 14/5 Ebbe Åkesson, mlm 13/4 25 Lund 43 Malmö

 

1 Jur. kand.ex. 15/9 47 Sthm. —

2 Jur. kand.ex. 15/9 41 Sthm. —

3 Jur. kand.ex. 15/12 41 Sthm. —

4 Fil. kand.ex. 31/3 42 Lund. —

5 Civ.ekon.ex. 5/4 48 Göteborg. 

PERSONALNOTISER. 887Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. 16/5 Inga Elisabet Lindén, yst 23/6 18 Lund 3/6 48 Lund 16/5 Jan Olof Norrbohm, värml 4/12 27 Steneby 20/5 47 Solbacka 27/5 Barbro Maja Elisabeth Lindqvist, mlm 12/2 28 Malmö 8/5 47 Malmö 28/5 Karin Alice Andersson, gb 29/9 27 Göteborg 20/5 47 Göteborg 28/5 Sven Gunnarsson, mlm 28/4 25 Malmö 16/5 45 Malmö 30/5 Arne Johan Åke Fagergren, klm 15/6 27 Kalmar 3/6 46 Kalmar 4/6 Folke Herman Kjellman, hld 26/4 26 Hälsingborg 3/5 45 Halmstad 4/6 Dana Thorburn, gb 29/3 21 Uddevalla 7/6 44 Göteborg 4/6 Stig Allan Ingvar Weidhagen, sm. 6/11 23 Kristianstad 8/6 43 Göteborg 13/6 Göran Englund, hld 2/1 29 Halmstad 22/5 49 Halmstad 14/6 Blenda Ingegerd Gyllenkrok, bl . 20/7 23 Uppsala 30/5 42 Karlskrona 14/6 Carl Göran Eskil Risberg, kr 16/3 29 Hallsberg 20/5 48 Vänersborg 21/6 Arne Leonard Hennberg, hb-lk . 6/3 27 Hälsingborg 14/5 47 Hälsingborg Stockholms högskola. 31/1 Sven Eric Beling 25/1 25 Orsa 23/5 44 Härnösand 31/1 Ulf Magnus Thorsten Cars 17/7 30 Sthm 29/5 48 Linköping 31/1 Nils Hjalmar Egedal 28/10 03 Ö. Eneby 31/1 Åke Laurentius Gernandt 7/1 20 Danderyd 3/6 38 Hälsingborg 31/1 Bengt Selim Skarbäck 24/1 23 Sthm 31/5 41 Sthm 31/1 Sten Erik Zackari 12/8 22 Råneå 5/5 42 Luleå 8/3 Majken Carlbom f. Nilsson 11/3 18 Göteborg 2/6 42 Göteborg 8/3 Per Gill Haanshus 18/3 20 Oslo 11/12 43 Sthm 8/3 John Olof Arthur Hauschildt. 9/5 15 Sthm 11/5 35 Sthm 8/3 Stig Bengt Votlrath Persson 13/7 23 Sköllersta 9/5 42 Strängnäs8/3 Nils Olof Svedberg 30/12 16 Svedala 18/12 44 Malmö 26/3 Carl Martin Oldertz 12/ 8 24 Gammals- 7/5 45 Sthmtorp 5/4 Karl-Bertil Per Bolinder 15/11 23 Färgaryd 15/5 43 Halmstad5/4 Seth Hans Calmfors 16/12 18 Norrköping 9/6 42 Sthm5/4 Rune Lars Gösta Fridén 25/3 22 Lidköping 5/4 Yngve Hjalmar Hallin 29/1 21 Sthm 13/5 39 Sthm 5/4 Nils Gunnar Sönnerhed 30/9 29 Sthm 11/5 48 Sthm 5/4 Frans Georg Åke Westerlund. 24/2 27 Karlstad 1/6 46 Karlstad 29/5 Hans Viktor Ewerlöf 19/6 29 Sthm 19/5 47 Sthm 29/5 Sven Vilhelm Fogelberg 2/l2 24 Nässjö 11/5 43 Jönköping29/5 Carl Alfred Sven Göran Herner 23/4 23 Haparanda 29/4 43 Göteborg29/5 John Edvin Hägglund 7/6 31 Sollefteå 1/6 49 Sollefteå 29/5 Siv Kerstin Jonsson 13/1 26 Sthm 6/6 46 Sthm 29/5 Anders Knut Gustaf Naumann . 29/6 23 Sthm 31/5 41 Sthm 29/5 Axel Erik Baltzar von Platen 29/8 25 Sthm 29/4 44 Sthm 29/5 Olle Söderström 6/8 26 Helsingfors 5/6 46 Örebro 29/5 Staffan Oskar Sigfrid Vängby 17/6 30 Vallentuna 12/5 48 Sthm 27/6 Jan Peter Allmark 10/12 26 Sthm 14/5 46 Sthm 27/6 Gunnel Katarina Bissmarck 22/12 27 Sund 2/6 48 Nyköping 27/6 Nils-Erik Brundell 10/6 26 Sthm 6/6 46 Örebro 27/6 Sture Gustaf von der Burg 22/7 27 Sthm 14/5 46 Sthm27/6 Bo Gunnar Ericson 3/5 23 Sthm 30/4 43 Sthm 27/6 Karin Ulla Britta Christiansende Gibbons f. Christiansen 9/7 25 Risinge 26/5 45 Borås 27/6 Jan Arendt de Jounge 5/8 29 Sthm 3/6 48 Lundsberg 27/6 Bo Johan Julin 8/6 25 Sthm 6/6 45 Sthm27/6 Erik Nilsson 29/7 25 Kristine- 11/5 44 Kristinehamn hamn 27/6 Ulf Carlsson Norström 7/6 29 Sthm 19/5 47 Sthm 27/6 Göran Odevall 22/11 24 Vimmerby 23/5 45 Linköping 27/6 Ulla Britta Marianne Åkerlund 6/2 28 Göteborg 1/6 48 Norrköping

 

1 Statsvet. jurid.ex. 9/4 49 Sthm. —

2 Distr.åkl.ex. 27/6 50 Sthm. —

3 Fil.kand.ex. 26/10 46 Sthm. —

4 Civ.ekon.ex. 19/10 48 Sthm. —

5 Fil. kand.ex. 13/348 Sthm. —

6 Civ.ekon.ex. 7/6 49 Sthm. 

888 PERSONALNOTISER.Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. Statsvetenskaplig juridisk examen. Lunds universitet.30/1 John Aldo Gerhard Thenfors, ld 18/10 10 Ålem 12/6 36 Lund 27/5 Nils Per Herman Håkansson, kr 28/12 23 Fjälkestad 5/5 44 Kristianstad 31/5 Karl-Gustaf Bertil Bonnarp, ld 11/8 22 Laholm 9/12 42 Lund 4/6 Eric Gunnar Arvidsson, kr 19/7 24 N. Mellby 18/5 46 Hässleholm 20/6 Karl Henrik Ekberg, sm 28/8 26 Jönköping 12/5 45 JönköpingStockholms högskola. 31/1 Åke Henningsson Norman 10/3 19 Sthm 10/5 39 Sthm 31/1 Carl Gustav Lennart Schäring 1/12 09 Sthm 11/5 28 Sthm 8/3 Eric Axel Jacobson 5/10 27 Sthm 7/6 46 Lidingö 8/3 Björn Runer Kåhre 25/3 28 Sthm 17/15 49 Sthm 8/3 Anna Kerstin Margareta Paulsson 23/4 28 Hälsingborg 16/5 47 Hälsingborg 8/3 Bengt Emil Silfwerbrand 10/9 20 Gällivare 24/5 41 Haparanda 8/3 Hans Adolf Knutsson Wattrang 27/2 25 Linköping 5/5 45 Sigtuna 29/5 Jan Mauritz Frykholm 22/8 28 Örebro 31/5 48 Örebro 29/5 Erik Hård af Segerstad 14/4 09 Mangskog 9/6 27 Lund27/6 Karl Arne Brodd 3/4 24 Luleå 2/5 42 Luleå27/6 Sven Olof Gustaf Leijonmarck 26/9 26 Örebro 12/12 46 Sthm 27/6 Stig Vilhelm Ogner 2/4 28 Sthm 19/5 47 Sthm 27/6 Carl Bengt Ivarsson Uhnbom 17/8 19 Sthm 9/5 39 Sthm Distriktså klagarexamen. Stockholms högskola. 29/5 Karl-Axel Ingemar Carlsson 8/9 26 Mofalla 15/5 46 Skövde 29/5 Filip Gerhardsson 3/3 23 Vännäs 29/5 Karl Enar Gunnarsson 2l/1 25 Stenberga 25/5 46 Växjö 29/5 Dag Olle Elvy Håkansson 7/5 27 Malmö 3/6 48 Lund 29/5 Tore Ingemar Ilshammar 20/12 25 Hudiksvall 13/5 47 Hudiksvall 29/5 Per-Arne Gustaf Jehrlander 15/6 26 N Solberga 22/5 46 Linköping 29/5 John Iwan Lundberg 10/5 26 Långsele 6/6 47 Östersund 29/5 Carl-Erik Nilsson 15/11 24 Umeå 14/5 46 Umeå 29/5 Nils Georg Folke Norman 1/2 28 Ystad 12/5 47 Sthm 29/5 Erik Olof Nyström 7/5 27 Sthm 13/5 46 Sthm 29/5 Per Gustaf (Gösta) Odelvik 24/7 28 Gävle 10/5 47 Gävle 29/5 Jan Fredrik Thorsell 21/7 27 Undenäs 21/5 46 Strängnäs 27/6 Ola Bertil Axelson 27/11 27 Långemåla 29/5 48 Sundsvall 27/6 Georg Ingemar Christiansson 12/7 27 Vallda 6/5 47 Göteborg 27/6 Lars Arvid Gråberg 2/1 28 Kolbäck 2/6 47 Västerås 27/6 Ossian Gunnar Gråberg 12/1 30 Kolbäck 26/5 48 Västerås 27/6 Gerdl Gunnar Verner Jonsson 7/10 28 Kalmar 5/6 47 Kalmar 27/6 Oskar Lennart Larsson 17/3 28 Frykerud 5/6 48 Arvika 27/6 Stig Harry Emanuel Lindström 22/7 26 Boo 3/5 45 Sthm 27/6 Bengt Gunnar Ljungqvist 20/2 24 Västerås 12/12 46 Västerås 27/6 Nils Lennart Lundén 7/3 27 St. Tuna 28/5 47 Vänersborg 27/6 Sven Åke Sixten Månson 6/ 8 27 Osby l7/5 47 Hässleholm 27/6 Olof Thore Bertil Persson 26/10 28 Lund 12/5 47 Lund 27/6 Alf Wilhelm Sederblad 25/8 29 S:a Möck- 20/ 5 48 Kalmarleby 27/6 Jan Ingemar Sjölund 4/12 24 Hörnefors 30/5 47 Umeå 27/6 Hans Olov Troive 1/4 26 Segersta 12/5 45 Söderhamn 27/6 Folke Lennart Töllborg 23/8 26 Värö 8/5 46 Göteborg
Sammanfattning.
Uppsala Lund Stockholm S:a Juris licentiatexamen 2 1 3 6 Juris kandidatexamen 25 30 39 94 Statsvetenskaplig examen — 5 13 18 Distriktsåklagarexamen — — 27 27

 

1 Fil. kand.ex. 2/4 49 Göteborg. —

2 Fil. kand.ex. 17/9 51 Sthm. —

3 Civ.ekon.ex. 18/10 48 Göteborg. Trycklov meddelat 20/11 1952.