MORRIS R. COHEN and FELIX S. COHEN. Readings in Jurisprudence and Legal Philosophy. New York 1951. Prentice-Hall, Inc. XVI + 944 s.

 

    Detta arbete är en antologi i allmän rättslära och rättsfilosofi, enligt företalet huvudsakligen avsedd att såsom lärobok för nybörjare tjäna till introduktion i det juridiska tänkandets huvudströmningar. Utgivarnas syfte har varit att genom ett brett urval av texter visa upp rättsvetenskapen och rättsfilosofien såsom »a great cooperative adventure, pursued across many centuries by men of many races and many faiths». Därigenom vilja de i världsfredens intresse skapa förståelse för de olika ideologier, som tävla om »the future loyalties of free men». Urvalet av författare och verk äro konventionellt; man har lagt sig vinn om att få med sådant som kan »slå gnistor» hos läsaren. Man finner därför icke blott — såsom titeln ger anledning att vänta — avsnitt ur allvarliga verk av Aristoteles, Cicero, Thomas ab Aquino, Kant, Hegel, Bentham, Kelsen, Holmes, Cardozo och Jerome Frank m. fl. utan också utdrag ur Rabelais' Gargantua, Jherings Im juristischen Begriffshimmel (bl. a. beskrivningen på hårklyvningsmaskinen och den dialektisk-hydrauliska interpretationspressen) samt Bertrand Russells The Harm that Good Men Do.

H. T.