Ovanstående artikel har delgivits mig i korrektur, och jag begagnar tillfället att inom ett begränsat utrymme lämna ett av artikelförf. efterlyst svar.
    Då det gäller att undersöka Ambjörn Jakobssons förutsättningar såsom författare till de senare domarereglerna, är materialet relativt rikhaltigt. Vid mina forskningar i olika arkiv har jag mångfaldiga gånger stött på »mäster» Ambjörn och även kunnat bilda mig den uppfattning om mannen, som jag framlagt i min uppsats. Den omständigheten, som epitetet angiver, att han avlagt filosofisk magistergrad, har härvid icke kunnat rubba mitt omdöme. En del av materialet om Ambjörn Jakobsson har numera publicerats av J. SILFVING i hans arbete om Eksjö (1949), som jag icke haft orsak att tidigare citera men nu angiver, då artikelförf. efterlyser källor av intresse för mäster Ambjörns person. Ett noggrant studium av dennes liv och verksamhet ger icke utrymme för spekulationer om någon dubbelnatur »i 1600-talets Småland» med starka motsättningar mellan lära och leverne. Sådana ligga här utanför ramen för ett omsorgsfullt »redovisande och övervägande av allt relevant material».
 

J. E. Almquist