140 NOTISER    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 8 mars 1952 i Uppsala. Föreningens styrelse har utgjorts av adv. Harald Håkansson, Uppsala, ordf., Karl Gezelius, Falun, Harry Gombrii, Västerås, Otto Lange, Kristinehamn, och Magnus Wistrand, Örebro, den sistnämnde sekr. Styrelsesuppl. ha varit adv. Birger Gezelius, Falun, Per Bondestam,Uppsala, Torsten Malm, Örebro, Nils Tyrèn, Karlstad, och Gösta Kalén, Västerås. Revisorer ha varit adv. Arvid Berggren och Josef Frenander, båda Örebro, med adv. Fritz Helmer, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppl. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit adv. Josef Frenander, Örebro, Helmer Lindh, Ludvika, och Aje Werner, Karlstad, med adv. Folke Adelsohn, Karlstad, L. E. Widell, Karlskoga, samt Karl Gezelius, Falun, som suppl. — Avdelningens medlemsantal var vid 1952 års utgång 92.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 15 mars 1952 i Hudiksvall. Styrelsen har följande sammansättning: adv. Curt Ekdahl, Gävle, ordf., Olof Rödöö, Östersund, v. ordf., Gösta Malmsten, Gävle, sekr., samt Per Hjalmar Lindman, Malmberget, Sigurd Nilsson, Umeå, och Henrik Lindblom, Örnsköldsvik, med adv. Hilding Gagge, Gällivare, Sten Söderqvist, Sundsvall, och Ulf Berglöf, Skellefteå, såsom suppl.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala har under 1952 sammanträtt sju gånger. Vid vårterminens första sammanträde d. 5 mars talade prof. Per Olof Ekelöf om »Juristutbildningsreformer», d. 1 april höll överläkaren vid psykopatanstalterna i Herstedvester dr. Georg Stürup i samband med filmförevisning föredrag över ämnet »Behandling af psykisk abnorme kriminelle i Herstedvester», d. 22 april höll sekreteraren i Sveriges juristförbund Bengt Karlson ett föredrag med titeln »Många jurister — få platser», och vid föreningens vårfest d. 6 maj talade prof. Olof Kinberg om »Nya synpunkter på allmänpreventionen». Höstterminen inleddes med recentiorsfest d. 24 sept., varvid justitierådet Nils Beckman talade om »Domars betydelse som prejudikat», d. 28 okt. talade advokat Kurt Winberg om »Att vara advokat», och d. 29 nov. anordnades Juristbal å Västgöta nation med ett hundratal deltagare, bl. a. föreningens nyvalde hedersledamot, prof. Ingemar Hedenius.
    Föreningens styrelse har tilldelat jur. stud. Tore Sigeman Knut och Alice Wallenbergs stipendium, jur. stud. Lars-Gunnar Albåge Juridiska föreningens hundraårsstipendium och jur. stud. Anders Agell Norstedts bokpremium.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: prof. Ivar Strahl, ordf., hovrättsfiskal Sten Hillert, v. ordf., jur. stud. Tore Sigeman, sekr. till d. 24 sept., därefter jur. stud. Lennart Carenius, hovrättsfiskal Gustav Hjelmér, skattm. till d. 24 sept., därefter jur. kand. Sören Falkman, jur. stud. Sture Almerud, bibl., jur. stud. Arne Hallström, v. bibl., jur. stud. Sven Övergaard, litteraturföreståndare, jur. stud. Jan Fenger-Krog, klubbm., samt jur. kand. Per-Ola Nyquist och jur. stud. Birgitta Russel, Gustav Ekholm och Staffan Haeger. — Föreningen har omkr. 400 medlemmar.

 

    Juridiska föreningen i Lund höll under vårterminen tre sammanträden. D. 15 febr. talade universitetslektor Karl O. Christiansen, Köpenhamn, över ämnet »Landssvigerkriminaliteten i Danmark», d. 7 mars höll prof. Folke Schmidt, Stockholm, föredrag om »Principer för tolkning av avtal», och vid vårutflykten till Lillsjödal d. 9—10 maj talade docent Lennart Vahlén, Stockholm, över ämnet »Bör förutsättningsläran avskaffas?». Under tiden d.

 

NOTISER 1412—4 maj voro 15 av föreningens medlemmar bjudna till Danmark av Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn.
    Höstterminens sammanträden inleddes med att prof. Ingemar Hedenius, Uppsala, d. 3 okt. talade om »Rättsliga och moraliska normer». En rundresa med studiebesök å fångvårdsanstalten i Malmö, fångkolonien i Tygelsjö och ungdomsanstalten i Ystad anordnades av föreningen d. 6 okt. Vid årsmötet, som ägde rum d. 2 dec., talade prof. Åke Malmström, Uppsala, över ämnet »Något om jämförande rättsvetenskap».
    Stipendiet ur Knut och Alice Wallenbergs fond tilldelades vid årsmötet jur. stud. Carl Axel Petri.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: ordf. prof. Per Stjernquist, v. ordf. jur. kand. Ulf Persson, litteraturförman jur. stud. Sven-Erik Åkesson, sekr. jur. stud. Carl Axel Petri, skattm. jur. stud. Bengt Mårtensson, klubbm. jur. stud. Lena Kihlman, sångförman jur. stud. Lars Rosengren samt konsulter jur. kand. Karin Ahlgren och jur. stud. Erland Aspelin. — Föreningen har under året haft omkr. 250 medlemmar.