Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1953 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden K. Hedström (hand.dep.), H. Zetterberg (statsråd), H. Digman (finansdep.), K. Holmgren (statssekr. i hand.dep.), G. Fredriksson (komm.dep.), C. Carlon (bränslekommissionen), A. Ribbing (rättsavd.chef i jordbr.dep.), K. Sidenbladh (lufträttssakkunniga), E. Ameln och R. Lundin (t. f. rev.sekr.), T. Nordström (lagberedningen), Y. Linder (hyresregleringskomm.), assessorerna Å. Martenius (hand.dep.), S. Dennemark (lagbyråchef i just.dep.), G. v. Sydow (komm.dep.), H. Fr. Ringdén (försvarsdep.), E. Conradi (just.dep.), R. Nyman (socialdep.), P. E. Fürst (jordbr.dep.), A. Brunnberg (lagbyråchef i inr.dep.), S. af Geijerstam (statssekr. i inr.dep.), A. Lindstedt (hand.dep.), B. Alexanderson (lagberedningen), L. Granqvist (socialdep.), C. Fr. Hadding (inr.dep.), S. G. Jonzon (jordbr.dep.), C. Söderström (likvidationsnämnden), P. Bergsten (just.dep.), B. Bernhard, E. Falk och G. Wessman (likvidationsnämnden), E. Backman (tjänstgör

 

1 Ordf. å II avd. presidenten Laurin är ledig från lagskipningsarbetet 1/4—24/7 1953. 

PERSONALNOTISER 303hos MO), S. Falk (just.dep.), G. Seldén (tjänstgör hos RÅ), T. Hesser (auktorrättskomm.), H. Nordqvist (tjänstgör hos JK), H. Nordström (just.ministeriet i Etiopien), L. Simonsson (hand.dep.), F. Nyquist (byråchef i hyresrådet), P. Westerlind (finansdep., sekr. i riksdagens III lagutskott), S. Larsson (t. f. vattenrättsdomare i Mellanbygdens vd), N. E. Åqvist (byråchef hos MO), B. Hult (lagbyråchef i socialstyrelsen), I. Wallenberg (just.ministeriet i Etiopien), G. Petrén (just.dep.) samt fiskalerna C. Holmberg (strafflagberedningen), J. Malmström (vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vd), L. Schoultz (t. f. vattenrättssekr. vid Österbygdens vd), J. Gyllenswärd (arbetsdomstolen), N. Vasseur (komm.dep.), J. Åkerman (vattenrättssekr. vid Norrbygdens vd), Å. Wikner (e. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vd), S. H. Ryman (arbetsdomstolen), K. G. Cars (vattenrättssekr. vid Söderbygdens vd), L. Delin (e. vattenrättssekr. vid Västerbygdens vd), G. Dyrssen (bitr. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vd), T. Löwbeer (bitr. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vd), O. Olsson (bitr. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vd), C. Ejerdal (bitr. vattenrättssekr. vid Söderbygdens vd), L. Ljungström (bitr. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vd), J. Persson (bitr. vattenrättssekr. vid Österbygdens vd), I. Olsson-Hollbeck (bitr. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vd), S. Wegnelius (bitr.sekr. i Sveriges advokatsamfund), S. Rystedt (tjänstgör hos Indalsälvens regleringsförening), samt F. Andrén, H. Hessler, L. Hjerner, O. Bruun och G. Hjelmér (studier);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden B. Lindskog (t. f. kommerseråd och byråchef i kommerskollegium), B. Beskow (kanslichef hos likvidationsnämnden), T. Ahlgren (t. f. rev.sekr.), O. Hegrelius (statssekr. i jordbr.dep.), U. Norén (t. f. rev.sekr.), S. Cederbalk (sekr. åt 1951 års rättegångskommitté), E. Walberg (byråchef hos RÅ), assessorerna L.-E. Björkman och O. Svensson (t. f. rev.sekr.), Th. Granger (föredragande i likvidationsnämnden), U. Lundvik (just.dep.) samt fiskalerna B. Wieslander (sekr. i riksdagens I lagutskott) och H. Romander (not. med sekr.göromål i riksdagens I lagutskott);
    i hovrätten för Västra Sverige:
    hovrättsråden G. Källblad (t. f. rådman i Stockholms rådhusrätt), B. Lassen (lagbyråchef i just.dep.), G. A. Widell (statssekr. i försvarsdep., från och med 1 maj 1953 utnämnd till landshövding i Malmöhus län), S. Ekblom (t. f. rev.sekr.), Y. Söderlund (exp.chef i hand.dep.), S. Pontén (t. f. rev.sekr.), E. Stangenberg (byråchef hos JK), B. Arnold (t. f. rev.sekr.), W. Stoltz (t. f. kansliråd i komm.dep.), assessorerna Anna-Lisa Vinberg (t. f. rev.sekr.), K. W. Modigh (sakkunniguppdrag i fiskeristyrelsen), S. Hasslow (likvidationsnämnden), T. Hellquist (domare i High Court, Etiopien) I. Ulveson (inr.dep.) samt fiskalen S. Hillert (studier);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden K. Larsson (eckl.dep.), I. Bodewall (t. f. rev.sekr.), S. O. Svensson (t. f. rev.sekr.), O. Petrén (just.dep.), assessorerna G. Engström (soc.dep.), S. B. Jacobson (inr.dep.), S. Walberg (strafflagberedningen) samt fiskalerna G. Borggård (sekr. i riksdagens II lagutskott),C. Nordström (justitieombudsmansexp.), I. Rehnberg (not. med sekr.göromål i riksdagens II lagutskott) och E. Holmberg (not. i riksdagens konstitutionsutskott);
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden S. Edling (statssekr. i just.dep.), C.-H. Nordlander (t. f. generaldirektör i lantbruksstyrelsen), C. Mellander (likvidationsnämnden), C.-G. Asplund (t. f. rev.sekr.), V. Körlof (komm.dep.);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden H. Henkow (just.dep., ställf. MO), E. Dahlin (kontrollstyrelsen, v. ordf. i priskontrollnämnden), B. Kjellin (lagbyråchef i just.dep.), Y. Samuelsson (rättsavd.chef i soc.dep.) och Å. Paulsson (byråchef i försvarsdep.)