Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under år 1952 har fiskalsförordnande meddelats för:
    i Svea hovrätt: U. Karlholm, Britta Lagergren, Birgitta Norman, T. Bäckström (slutat), A. Hedström, S. Wegnelius, O. Sundberg, S. Rystedt, S. O. Svärd, O. Rainer och N. Mannerfelt;
    i Göta hovrätt: J. Dufwa, L.-O. Janzén, L. Berglund och B. Svenson;
    i hovrätten för Västra Sverige: L. Ljunggren, K. Arnstam, B. Tjärnewall, B. Ihrfelt, L. Thermænius och A. Ekblom;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: E. Holmberg, G. Danielson, L. Villius och H. B. Andersson;
    i hovrätten för Nedre Norrland: G. Hasselberg och A. Nordgren;
    i hovrätten för Övre Norrland: N. O. Davidsson, B. Lid, A. Berg och O. Sällström.