Adolf Schönke †. Mitt uppe i sin rastlösa verksamhet har den tyske kriminalisten och processualisten Adolf Schönke gått hädan, endast fyrtiofyra år gammal. Efter fem dagars sjukdom avled han i Freiburg d. 1 maj 1953.
    Trots att Schönke icke fick verka mer än ett relativt kort liv är omfattningen av hans rättsvetenskapliga arbetsprestationer utomordentligt stor. 1942 utkom hans kommentar till tyska strafflagen i första upplagan, i fjol i den sjätte. Boken, som i varje ny upplaga kompletterats och utökats, omfattar nu mera än 1 000 sidor och har på sitt område blivit ett oumbärligt standardverk. Icke minst genom sina kriminologiska och rättskomparativa redogörelser har kommentaren vunnit ökat beaktande även utanför Tyskland.Kanske ännu mera imponerande är Schönkes nybearbetning av den gamla, genom den politiska utvecklingen förlegade civilprocess-kommentaren av STEIN-JONAS. Detta verk, som innehåller omkring 3 000 sidor, blev färdigt 1949/50 och följes av de tyska domstolsjuristerna nästan som en lagtext. En ny upplaga är under utgivning.
    Schönke fick vid sidan härom i snabb takt sammanställa digra läroböcker i rättsencyklopedi, civilprocess- och utsökningsrätt, redigera två högt ansedda tidskrifter, publicera otaliga avhandlingar och uppsatser, utge flera skriftserier, uppbygga Freiburg-institutet för utländsk och internationell straffrätt, leda den mycket aktiva fackgruppen för jämförande kriminalrättsvetenskap, höll föreläsningar och kongressföredrag, företog många studieresor till utlandet och besvarade trots sin enorma korrespondens varje brev med största noggranhet samma dag han fick det.

 

444 NOTISER    Ordet »mångskrivare» brukar icke ha god klang bland vetenskapsmän, men Schönkes vederhäftighet och gedigenhet erkännes enhälligt av annars mycket kritiska kolleger. Nästan i varje recension av hans böcker berömdes dessa egenskaper. Schönkes nästan otroliga produktivitet möjliggjordes icke endast av beundransvärd flit, vetenskaplig energi, beläsenhet, språkbegåvning och lätthet att skapa utan även av juridiskt skarpsinne och ovanlig förmåga att angiva lösningen av komplicerade problem med logisk enkelhet och övertygande kraft. Den internationella rättsvetenskapen har med Schönkes bortgång lidit en mycket svår förlust, och man kan knappt föreställa sig att någon annan i dag kan taga upp den avlidnes fallna mantel.
    Schönke visade livaktigt intresse för den skandinaviska rättsutvecklingen och var väl förtrogen med den moderna svenska lagstiftningen på sina båda specialområden. 1947 vistades han två månader i Sverige. I fjol var han på återresa från Finland sista gången i Stockholm, stärkte där gamla vänskapsband och knöt nya. Många svenska jurister stå i uppriktig sorg vid denne lika lärde som älskvärde och alltid hjälpsamme forskares grav.
 

Gerhard Simson