Sinnessjuknämndens verksamhet under år 1952 redovisas i nämndens årsberättelse till K. M:t (ang. 1951 se SvJT 1952 s. 488).
    Antalet under året handlagda utskrivningsärenden var 2 072. Av dessa ha 1 093 angått straffriförklarade, s. k. N-fall, 604 andra patienter om vilkas utskrivning det i första hand ankommer på nämnden att besluta, s. k. PN- och O-fall, 43 N- och O-patienter beträffande vilka utskrivningsrätten jämlikt 20 § första st. sinnessjuklagen delegerats till vederbörande sjukvårdsläkare, s. k. ND-fall, samt 332 patienter om vilkas utskrivning sjukvårdsläkaren i första hand och nämnden endast som besvärsinstans beslutar, s. k. P-fall. Nämndens beslut framgå av följande uppställning:

 

 N-fallo-fallnd-fallpn-fallp-fallsumma
utskrivning10960221174
utskrivningsrätten delegerad på sjukvårdsläkaren6244---106
försöksutskrivning mer än en månad241133214381
försöksutskrivning en månad eller mindre1194111-162
fortsatt försöksutskrivning183100-1-284
utsträckt frigång26321-32
delegation av rätten att bevilja utsträckt frigång2471--32
ändrade försöksutskrivningsvillkor5326-1-80
ändring i utskrivningsnämndens beslut32---5
ärendet återförvisat till utskrivningsnämnden-1---1
ej ändring i utskrivningsnämndens beslut267-3-36
ärendet återförvisat till sjukvårdsläkaren2-11-2538
avslag245165245302741
Summa109358943153322072

 

NOTISER 445    Försöksutskrivningstiden har under året utgått för 602 patienter, varjämte 313 varit försöksutskrivna tills vidare (försöksutskrivningar för kortare tid än en månad ej medräknade). Under året ha av de försöksutskrivna 175 återintagits (därav 20 på grund av återfall i brott). Återintagning har alltså skett i c:a 19,1 % av fallen samt återfall i brott i c:a 2,2 % av fallen.
 

S. R.