Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har 11 maj 1953 uppdragit åt tingssekr. i S. Roslags domsaga Anders Elowson att fr. o. m. 20 maj 1953 vara bitr. sekr. åt arbetstidsutredningen.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 30 april 1953 uppdragit åt hovrättsassessorn Sten Walberg att fr. o. m. 1 maj 1953 t. v. ss sakkunnig biträda inom dep.;
    9 juni 1953 tillkallat justitierådet Nils Regner ss utredningsman med uppdrag att verkställa en översyn av lösen- och stämpelförordningarna.

 

    Hovrätterna. K.M:t har 5 juni 1953 beviljat lagmännen i Svea hovrätt Hugo Leijon och Eskil Drangel samt hovrättsrådet i samma hovrätt Klas Hedström avsked, Leijon och Drangel med utgången av juni 1953 samt Hedström fr. o. m. 6 juni 1953.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 5 juni 1953 fr. o. m. 1 juli 1953 till tingsdomare utnämnt
    i Luleå domsaga e. o. fiskalen i hovrätten för Övre Norrland Sven Christian Lagerlöf,
    i Torneå domsaga assessorn i Svea hovrätt Eric Odevall samt i Gällivare domsaga e. o. fiskalen i hovrätten för Övre Norrland Carl Magnus Elgenstierna.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    5 juni 1953 utnämnt civilrådmannen i Gävle Yngve Bjerström att vara borgmästare i samma stad;
    s. d. fr. o. m. 16 aug. 1953 entledigat rådmannen i Stockholm Harry Hector från förordnande att t. v. tjänstgöra ss magistratsrådman.

 

    Landsfogdarna. K. M:t har
    22 maj 1953 förordnat 1:e landsfogdeass. i Göteborgs och Bohus län Gunnar Kragh att fr. o. m. 1 juni 1953 vara e. o. bitr. landsfogde i Norrbottens län;
    s. d. transporterat och förordnat landsfogden i Västerbottens län Erland Strandmark att fr. o. m. 1 jan. 1954 vara landsfogde i Östergötlands län.

 

    Fångvården. K. M:t har 5 juni 1953 beviljat direktören vid fångvårdsanstalten i Malmö Einar Kastengren avsked med utgången av aug. 1953.

 

    Skyddskonsulenterna. K. M:t har 5 juni 1953 förordnat e. o. skyddsassistenterna Georg Fitinghoff och Ingemar Quennerstedt att fr. o. m. 1 juli 1953 vara skyddskonsulenter i resp. 13 och 14 skyddskonsulentdistrikten.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 6 juni 1953 antagits Erik-Gustav Burman, Haparanda, och Sven Harald Bauer, Sthm.

 

Trycklov meddelat 8/7 1953.