Den Norske Dommerforening feiret 4. mai 1952 sitt 40 års jubileum med et festmøte på universitetet i Oslo, hvor det ble holdt foredrag av universitetsrektor, professor dr. jur. Frede Castberg om »Dommernes stilling i samfundet», og hvor høyesterettsadvokat Leif S. Rode kåserte »Fra den andre siden av skranken».
    Foreningen holdt sitt ordinære årsmøte i Oslo 8. sept. 1952. Blandt de tilstedeværende var presidenten i Svea Hovrätt, Harry Guldberg. Høyesterettsadvokat Trampe Kindt holdt foredrag om emnet »Bør juristene ha en felles organisasjon». Etterpå var det diskusjon. Høyesterettsadvokat Finn Arnesen holdt så foredrag om »Dommerens forliksmegling». Også dette foredrag ble etterfulgt av diskusjon. I diskusjonene deltok bl. a. president Guldberg som belyste diskusjonsemnene fra svenske synspunkter.
    Foreningens formann var i 1952 byrettsdommer Didriksen og sekretær (siden våren nevnte år) lagdommer Tessem, Oslo.

J. T. B.