Häradsrätterna. K. M:t har
    30 juni 1953 transporterat tingsdomaren i Östra och Medelsta domsaga Åke Sahlquist att fr. o. m. 1 juli 1953 vara tingsdomare i Sollentuna och Färentuna domsaga;
    12 aug. 1953 beviljat häradshövdingen i Tjusts domsaga Torsten Brandt avsked med utgången av okt. 1953.

 

    Stadsfiskalerna. K. M :t har 30 juni 1953 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Stockholm, e. o. stadsfiskalen där Stig Nylund att vara stadsfiskal i lönegrad Co 15 i nämnda stad.

 

    Fångvården. K. M :t har
    30 juni 1953 förordnat aktuarien hos fångvårdsstyrelsen Åke Lindqvist att vara förste byråsekr. i lönegrad Ce 29 hos styrelsen med tjänstgöring såsom sekr. hos interneringsnämnden;
    23 juli 1953 förordnat överläkaren vid S :t Lars sjukhus med. lic. Carl-Erik Uddenberg att fr. o. m. 1 sept. 1953 vara överläkare vid fångvårdsstaten, med placering t. v. vid sinnessjukavd. vid fångvårdsanstalten i Malmö.

 

    Skyddskonsulenterna. K. M:t har 12 aug. 1953 förordnat skyddskonsulenten i nionde skyddskonsulentdistr. Nanna Erikson att fr. o. m. 1 sept. 1953 vara skyddskonsulent i lönegrad Ce 7 med placering t. v. i första distr.

 

    Statens kriminaltekniska anstalt. K. M:t har 30 juni 1953 förordnat landsfogden i Göteborgs och Bohus län Gerhard von Sydow att fr. o. m. 1 juli 1953 t. o. m. 30 juni 1959 vara föreståndare för anstalten.

 

    Socialstyrelsen. K. M:t har 12 aug. 1953 utnämnt fiskalen i Svea hovrätt, t. f. sekreteraren i arbetsdomstolen Sven-Hugo Ryman att fr. o. m. 1 okt. 1953 vara byråchef i socialstyrelsen.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits
    29 juni 1953 Sune Dalgren, Göteborg, och Carl-Gustaf Westholm, Västerås;
    28 aug. 1953 Sven Adamson, Åke Kron, Henning Sjöström, Lillemor Tillgren och Ingrid Trotze, Sthm, samt Bror Mårten Bergman, Åmål.

 

    Universiteten. Vid Uppsala universitet promoverades 30 maj 1953 till juris doktorer honoris causa landshövdingen Georg Andrén och rådgivaren vid internationella regleringsbanken i Basel Per Jacobsson.