Västra avdelningen av Sveriges ad vokatsamfund höll ord. sammanträde d. 12 mars 1953. Efter då förrättat val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Ivar Glimstedt, ordf., Folke Andersson, v. ordf., Sven Colleen och Åke Eckerstein, Göteborg, Hilding Herrlin, Falkenberg, Tore Ljungberg, Skövde, Göran Linnander, Borås, och Henry Friberg, Uddevalla, ord. ledamöter, samt adv. Georg Kjällgren, Trollhättan, suppl. Såsom sekr.och kassaförv. fungerar adv. Tor Setterberg och såsom klubbmästare adv. Kaj Bergström. Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes advokaterna Harald Lewerth, Edvin Gidén, Urban Kihlman och Tor Setterberg, Göteborg, Rudolf Lidmar, Halmstad, och Einar Ristedt, Mariestad. Till suppl. i nämnden valdes advokaterna Lars Odert, Nils Jakobsson, Gösta Sjögren och Arne Jörgensen, Göteborg, Bo Gillis Heijl, Borås, och Per Tottie, Uddevalla. Vid sammanträdet höll f. d. kammarrättsrådet Eric Rosenqvist föredrag över »Skentransaktioner i skattepraxis».
    Under hösten 1953 ha anordnats tre diskussionsaftnar med inledningsanföranden i praktiska och fackliga angelägenheter för ledamöterna i avdelningen och hos dem anställda jurister. Avdelningen hade vid 1953 års utgång 164 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 21 mars 1953 i Karlstad. I samband med årsmötet hade anordnats diskussion över ämnet »Domsmotiveringen före och efter processreformen» med lagmannen Einar Holm, Göteborg, och avd. Olof Behm, Sthm, såsom inledare. Till diskussionen hade samtliga domare samt landsfogden och biträdande landsfogden i Värmlands län inbjudits. Föreningens styrelse har utgjorts av advokaterna Harald Håkansson, Uppsala, ordf., Karl Gezelius, Falun, Harry Gombrii, Västerås, Otto Lange, Kristinehamn, och Magnus Wistrand, Örebro, den sistnämnde sekr. Styrelsesuppl. ha varit advokaterna Birger Gezelius, Falun, Per Bondestam, Uppsala, Torsten Malm, Örebro, NilsTyrén, Karlstad, och Gösta Kalén, Västerås. Revisorer ha varit advokaterna Arvid Berggren och Josef Frenander, båda Örebro, med advokaterna Fritz Helmer, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppl. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Frenander, Helmer Lindh, Ludvika, och Aje Werner, Karlstad, med advokaterna Folke Adelsohn, Karlstad, L. E.Widell, Karlskoga, och Karl Gezelius som suppl. — Avdelningens medlemsantal var vid 1953 års utgång 99.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 14 mars 1953 i Örnsköldsvik. Vid årsmötet diskuterades ämnet »Försvararens ställning» med adv. Ragnar Gottfarb, Sthm, såsom inledare. Styrelsen har

198 NOTISERföljande sammansättning: advokaterna Curt Ekdahl, Gävle, ordf., Gösta Heilborn, Östersund, v. ordf., Gösta Malmsten, Gävle, sekr., Per Hjalmar Lindman, Malmberget, Henrik Lindblom, Örnsköldsvik, och Hans Liliequist, Umeå, med advokaterna Hilding Gagge, Gällivare, Sten Söderqvist, Sundsvall, och Ulf Berglöf, Skellefteå, såsom suppl. Avdelningen har 75 medlemmar.