NOTISER 203    Värmlands läns juristförening har under 1953 hållit två sammanträden. Vid årsmöte i Karlstad d. 9 maj höll notarien Hans Cappelen, Karlstad, föredrag över ämnet Upprätthållande av internationell fred och säkerhet enligt FN-stadgan. Vid höstsammanträde d. 28 nov. höll överlantmätaren Sigvard Bergsjö föredrag över ämnet Aktuella spörsmål på jorddelningslagstiftningens område.
    Föreningens styrelse har under året utgjorts av häradshövdingen Ivar Hessius, ordf., stadsombudsmannen Gustaf Palmér, v. ordf., polismästaren Gillis Ehrenroth, sekr., adv. Sten Hellekant, skattmästare, och länsnotarien Bert Edberg, klubbmästare. Föreningen har för närvarande 102 medlemmar.

 

    Örebro läns juristförening har under år 1953 haft två sammanträden. Vid årsmötet d. 26 mars höll hovrättsassessorn, jur. dr Gustaf Petrén föredrag över ämnet »Rättssäkerhetsgarantier i förvaltningen». Vid en d. 2 dec. anordnad klubbafton talade adv. Åke W. Lindeberg om »Några intryck av danskt rättegångsförfarande».
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Gunnar Ramstedt, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., adv. Arvid Berggren, kassaförv., landssekr. Erik Werner, adv. Magnus Wistrand och stadsdirektören Gösta Johansson. Föreningen har 75 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under år 1953 hållit fyra sammanträden. D. 24 febr. höll docenten P. O. Bolding, Uppsala, föredrag över ämnet »Några synpunkter på frågan om bevisföring och bevisvärdering». Vid sammanträde d. 14 april talade prof. Seve Ljungman, Sthm, över ämnet »Intryck från amerikanskt rättsväsende». D. 20 okt. höll docenten Gustaf Petrén, Sthm, föredrag om »De administrativa frihetsberövandena under omprövning». Slutligen höll adv. Ragnar Gottfarb, Sthm, vid årets sista sammanträde d. 3 dec. föredrag om »Försvararens ställning».
    Styrelsen har under år 1953 utgjorts av häradshövdingen C. A. Durling, ordf., ombudsmannen Nils Holmer, v. ordf., stadsombudsmannen Per Siösteen, sekr., länsnotarien Carl-Axel Sjöstedt, kassaförv., adv. Sven Peter Troili, klubbmästare, samt rådmannen John C. Carlbom och polismästaren Otto Stålhane. — Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid årsskiftet 91.

 

    Dalarnas juristförening har under år 1953 hållit sammanträden i Rättvik d. 27 juni, varvid sekreteraren i straffrättskommittén hovrättsassessorn Sten Rudholm, Sthm, höll föredrag om förslaget till brottsbalk, samt i Falund. 28 nov., där redaktör Kjell Collin, Hedemora, kåserade över ämnet »Möten med människor, minnen från när och fjärran». — Föreningens styrelse består av häradshövdingen Ernst Leche, Rättvik, ordf., borgmästaren Gustaf Geete, Falun, v. ordf., adv. Mats Gerdén, Falun, sekr., adv. Per Olof Sylwan, Falun, kassaförv., och rådmannen Gunnar Hallert, Falun, klubbmästare.
    Antalet avgiftsbetalande medlemmar uppgår till 40, varjämte tingssekreterare, tingsnotarier och tingsnotarieaspiranter inom länets domsagor äro medlemmar i föreningen utan erläggande av årsavgifter.

 

    Gefleborgs läns juristförening har under år 1953 avhållit ett sammanträde — årssammanträde d. 29 sept. Vid sammanträdet lämnade kanslisekr. Bengt Girell en orientering om 1949 års kommittés för den juridiska och samhällsvetenskapliga utbildningen förslag till omgestaltning av juris kan-

204 NOTISERdidatexamen och nya samhällsvetenskapliga examina varefter följde diskussion. — Styrelsen består av adv. Hans Lindberg, Gävle, ordf., stadsnotarien Lennart Grangert, Gävle, sekr., kassaförv. och klubbmästare, samt häradshövdingen Allan Brusén, Söderhamn, ombudsmannen Roland Alvin, Ockelbo och bitr. landsfogden Sven Ankar, Gävle, med bitr. taxeringsintendenten Bo Kellgren, Gävle, och häradshövdingen Nils Baumgardt, Bollnäs, som suppl. Föreningen har 44 medlemmar.