Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1954 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).
Svea hovrätt.
    I avd.: lagmannen S. Nyström, hovrättsråden G. Aquilon*, v. ordf., och S. Nordell samt assessorerna L. Lindberg och A. Hallström.
    II avd.: lagmannen B. Thuresson, hovrättsråden R. Pihl*, v. ordf., och S. Lindquist samt assessorerna F. Palmér och G. Stridsberg.
    III avd.: lagmannen Hj. Nordfelt, hovrättsråden S.-D. Sanne*, v. ordf., och T. C. Silfverskiöld samt adj. led. S. Egersten och L. Ålund.
    IV avd.: hovrättsråden T. Boye*, ordf., G. Graffman, v. ordf., och G. Hagströmer, samt assessorerna C. Hamilton och A. Loheman.
    V avd.: lagmannen S. Björklund, hovrättsråden R. Senndahl, v. ordf., och E. Ameln*, assessorn J. Oldin och adj. led. B. Mollstedt.
    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsråden B. Scherdin, v. ordf., och Kj. Ericsson* samt assessorerna L. Simonsson och E. Larsson.
    VII avd.: lagmannen F. Killander, hovrättsråden A. Adelsohn, v. ordf., och J. Victor, assessorn H. Nordqvist* och adj. led. C. Holmberg.
    VIII avd.: lagmannen P. Poss*, hovrättsråden S. Afzelius, v. ordf., N. Jansson,v. ordf., och G. Fredriksson, assessorerna T. Mellgard och O. Lindhagen samt adj.led. I. Lekman, Å. Malmström och L. Schoultz.
    Extra avd.: hovrättsråden E. Zethelius, ordf., F. Hägglund*, v. ordf., och C. Carlon, assessorn S. Jacobsson och adj. led. L. E. Tillinger.
Göta hovrätt.
    I avd.: lagmannen Ove Lundin, hovrättsråden Bo N:son Dag, v. ordf., och Ulf Norén samt assessorerna Erik Öhlén* och Bo Swartling.
    II avd.: presidenten Joel Laurin, hovrättsråden Sven Ruhe*, v. ordf., och Bertil Höijer, assessorn Thord Granger samt adj. led. Bengt Wieslander*.
    III avd.: lagmannen Olof Engqvist, hovrättsråden Nils Brodén, v. ordf., och Lennart Wetterling samt assessorerna Knut Ahlbom och Harald Kastrup*.
Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I avd.: presidenten I. Wieslander, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., E. Persson och H. Nordholm* samt adj. led. G. Borggård och C. G. Wargelius.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., och C. Bergström samt assessorerna S. Jungefors och L. Fredlund.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., och B. Möller samt assessorerna H. Schunnesson och P. Ryding.
Hovrätten för Västra Sverige.
    I avd.: presidenten C. Romberg, hovrättsråden J. Olsson, v. ordf., Å. Bonge*och C. I. Lefwander, adj. led. C. J. Johansen samt e. o. fiskalen B. Hamdahl.
    II avd.: lagmannen O. Bäcksin, hovrättsråden S. Wildte, v. ordf., S. Ekblom*och Anna-Lisa Vinberg samt adj. led. L. Öhrbom.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden E. Ahlgren, v. ordf., G. Ljung*och B. Arnold samt assessorn B. Erichs.
Hovrätten för Nedre Norrland.
    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsrådet T. Melin*, v. ordf., samt assessorerna Å. Åkebring, S. Melin och I. Henkow.
    II avd.: lagmannen Å. von Schultz*, hovrättsrådet G. Malmer, v. ordf., assessorn L. Dixelius och adj. led. C.-G. Grotander.

PERSONALNOTISER 351Hovrätten för Övre Norrland.
    I avd.: lagmannen Y. Kristensson*, hovrättsrådet B. Åström, v. ordf., samt assessorerna B. Zethraeus och M. Hertting.
    II avd.: presidenten M. Wijnbladh, hovrättsråden G. Lindskog*, v. ordf., och B. Rydstedt, ass. G. Hammarström samt adj. led. S. Marcus och C. Nordström.