Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1954 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: lagmannen T. Salén (Oberstes Rückerstattungsgericht, Berlin), hovrättsråden H. Zetterberg (statsråd), B. Unger (JK-ämbetet), G. Thulin(jordbr.dep.), H. Digman (JK-ämbetet), K. Holmgren (statssekr. i hand.dep.), A. Ribbing (rättsavd. chef i jordbr.dep.), K. Sidenbladh (lufträttssakkunniga),T. Nordström (lagberedningen) och Å. Martenius (ombudsman för näringsfrihetsfrågor); assessorerna S. Dennemark (lagbyråchef i just.dep.), G. von Sydow (komm.dep.), H.-F. Ringdén (t.f. rev.sekr.), E. Conradi (just.dep.), R. Nyman (socialdep.), P.-E. Fürst (jordbr.dep.), A. Brunnberg (lagbyråchef i inrikesdep.), S. af Geijerstam (statssekr. i inrikesdep.), A. Lindstedt (hand.dep.), B. Alexanderson (lagberedningen), L. Granqvist (socialdep.), G. Lagergren (internationella domstolen i Tanger), C. Fr. Hadding (t.f. rev.sekr.), S.-G. Jonzon (jordbr.dep.), C. Söderström (likvidationsnämnden), G. Thyresson (t.f. rev.sekr.), P. G. Bergsten (lagbyråchef i just.dep.), B. Bernhard (t.f. rev.sekr.), E. Falk (likvidationsnämnden), B. Wessman (t.f. rev.sekr.), E. Backman (tjänstgör hos MO), Sara Falk (just.dep.), N. Mangård (t.f. rev.sekr.), G. Seldén (tjänstgör hos RÅ), T. Hesser (auktorrättskomm.), H. Nordström (just.ministeriet i Etiopien), E. Beskow (likvidationsnämnden), A. Thuresson (likvidationsnämnden), F. Nyquist (byråchef i hyresrådet), P. Westerlind (finansdep.), J. Gyllensvärd (just.dep.), N. E. Åqvist (byråchef hos MO), B. Hult (sekr. i strafflagberedningen), I. Wallenberg (just.ministeriet i Etiopien), G. Petrén (just.dep.) och S. Rudholm (just.dep.) samt fiskalerna Å. Sundquist (hand.dep.), J. Gyllenswärd (tjänstgör hos Arbetsgivarföreningen), N. Vasseur (tjänstgör å adv.byrå), S. Nordlund (not. med sekr. göromål i riksdagens III lagutskott), O. Höglund (bitr. sekr. i riksdagens konstitutionsutskott), P. Ihrfelt (arbetsdomstolen), E. Hellner (d:o), N. Mannerfelt (organisationsnämnden) samt F. Andrén, H. Hessler, L. Hjerner, O. Bruun och G. Hjelmér (för studier);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden B. Lindskog (t.f. kommerseråd och byråchef i kommerskollegium), B. Beskow (kanslichef hos likvidationsnämnden), T. Ahlgren (t.f. rev.sekr.), O. Hegrelius (statssekr. i jordbr.dep.), E. Walberg (byråchef hos RÅ), L.-E. Björkman (t.f. rev.sekr.), och O. Svensson (t.f. rev.sekr.), assessorerna P. Karlberg (sekr. i församlingsstyrelsekommittén), U. Lundvik (just.dep.), B. Olsén (likvidationsnämnden) samt fiskalerna H. Romander (sekr. i riksdagens I lagutskott), R. Lindgren (bitr. sekr. i 1951 års rättegångskommitté) och Å. Gustafsson (not. med sekr.göromål i riksdagens I lagutskott);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden K. Larsson (t.f. rev.sekr.), S. O. Svensson (soc.dep.), O. Petrén (lagbyråchef i just.dep.), G. Engström (soc.dep.), assessorerna J. Björling (t.f. rev.sekr.), S. B. Jacobson (t.f. rev.sekr.), S. Larsson (sjukdom), S. Walberg (sekr. i särsk. riksdagsutskott), C. G. Persson (just.dep.), B. Hjern (inrikesdep.), fiskalerna I. Rehnberg (sekr. i riksdagens II lagutskott) och E. Holmberg (not. med sekr.göromål i riksdagens konstitutionsutskott) samt tingssekreteraren K. G. Lindelöw (d:o i II lagutskottet);
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden S. Y. Söderlund (exp.chef i hand.dep.), S. Fr. Pontén (t.f. rev.sekr.), E. Stangenberg (t.f. rev.sekr.) och W. Stoltz (komm.dep.), assessorerna K. W. Modigh (t.f. rev.sekr.), T. Hellquist (t.f. rev.sekr.), G. Ernulf (sekr. i riksdagens III lagutskott) och I. Ulveson (inrikesdep.),  fiskalerna S. Hillert och U. Cervin (studier) samt tingsdomarna N. Berglund (byråchef hos JK) och F. Björlingson (t.f. rev.sekr.);
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden C. Mellander (likvidationsnämnden), C.-G. Asplund (domare i High Court, Etiopien), V. Körlof (komm.dep.) och S. Hasslow (t.f. rev.sekr.) samt fiskalen E. Malmberg (not. i riksdagens konstitutionsutskott);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden H. Henkow (just.dep., ställf. MO), E. Dahlin (t.f. rev.sekr.), B. Kjellin (statssekr. i just.dep.), Y. Samuelsson (rättsavd.chef i soc.dep.), W. Larsson (t.f. rev.sekr.), Å. Paulsson (byråchef i försvarsdep.) och I. Lidbeck (eckl.dep.).