Föreningen Sveriges hovrättsdomare sammanträdde d. 8 maj 1954 i Sthm till årsmöte under ordförandeskap av presidenten Guldberg. Till ledamöter i föreningens styrelse valdes: från Svea hovrätt presidenten Guldberg, lagmannen Poss, hovrättsråden Zethelius och Hägglund samt assessorn Gyllensvärd, från Göta hovrätt presidenten Laurin, hovrättsrådet Brodén och assessorn Karlberg, från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Wieslander, lagmannen Nilsson och assessorn Schunnesson, från hovrätten för Västra Sverige presidenten Romberg, lagmannen Bäcksin och assessorn Modigh, från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Elliot och hovrättsrådet Körlof samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Wijnbladh och lagmannen Kristensson. Antalet medlemmar vid 1953 års utgång uppgick till 184.

 

    Svenska kriminalistföreningen höll d. 7 maj 1954 årsmöte i Sthm. De övriga nordiska kriminalistföreningarna representerades av statsadvokat K. Kirchheiner, Danmark, professorerna Brynolf Honkasalo och Bruno A. Salmiala, Finland, och ekspedisjonssjef Johs. Halvorsen, Norge. Förhandlingsämne var »Eftervården vid frigivning och utskrivning» med inledningsanföranden av fångvårdsdirektören Gunnar Rudstedt och skyddskonsulenten Börje Nyblom.
    I samband med årsmötet anordnades d. 8 maj diskussion över ämnet »De mänskliga rättigheterna, straffprocessen och frihetsberövandet» med prof. Ivar Agge samt docenterna Hilding Eek och Gustaf Petrén som inledare.
    Vid årsmötet omvaldes till ordf. i föreningen överdirektören Hardy Göransson och till styrelseledamöter justitierådet Nils Beckman, prof. Agge, borgmästaren Erik Bendz, riksåklagaren Maths Heuman, hovrättsfiskalen Carl Holmberg, med. lic. Gustaf Jonsson, adv. Hugo Lindberg, statsåklagaren Gustaf Persson, fångvårdsdirektören Rudstedt och prof. Ivar Strahl. I stället för prof. Folke Wetter, som tillhört styrelsen sedan 1926 och nu undanbett sig omval, valdes hovrättsassessorn Sten Rudholm. Inom styrelsen har Beckman utsetts till v. ordf. och Holmberg till sekr. och kassaförv.

 

    Internationellt seminarium. Den nederländska FN-föreningen (V. I. R. O.) anordnar i samarbete med The World Federation of U. N. Associations undertiden d. 12—17 juli 1954 ett seminarium rörande den internationella domstolen i Haag. Den inledande föreläsningen hålles av domstolens president, Sir A. I). McNair. Seminariet står öppet för »all who may be considered capable of following discussions at University level». Närmare upplysningar genom SvJT:s red. eller The Secretary, V. I. R. O., 2 Alexanderstraat, Haag.
S. R.

 

    Birger Ekebergs fond. Under år 1953 har till fonden i räntor och aktieutdelning influtit 1 605: 23. Omkostnaderna för fonden ha uppgått till 34:30. Fondens kapitalbehållning d. 31 dec. 1952 utgjorde 36 924:68.