415    Carl Gerhard Rosenberg avled d. 20 febr. 1954. Han var född i Hälsingborg d. 8 april 1869 och avlade mogenhetsex. där 1886. Han avlade fil. kand.ex. i Lund 1888 och jur. utr. kand. ex. 1891. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt, Stockholms rådhusrätt och finansdepartementet blev han 1903 rådman i Gävle. Han avgick med pension 1937.

 

    Sigurd Erik Lind avled d. 26 febr. 1954. Han var född i Stockholm d. 12 sept. 1908 och avlade studentex. där 1926. Efter jur. kand. ex. vid Stockholms högskola 1933 började han tjänstgöra vid Stockholms rådhusrätt, där han blev assessor 1944. Under åren 1946—1949 var han rådgivare åt kejsaren av Etiopien.

 

    Axel Oskar Conrad Carleson avled d. 16 mars 1954. Han var född i Döderhult, Kalmar län, d. 23 aug. 1868. Efter hovrättsex. i Lund 1893 tjänstgjorde han i finansdepartementet och domänstyrelsen. Han blev expeditionschef i finansdepartementet 1909 och kammarrättsråd 1910 och blev samma år verkst. dir. i AB P. A. Norstedt & Söner, vilken befattning han uppehöll till 1933. Under några mån. 1917 var han statsråd och chef för finansdepartementet.

 

    Knut Hjalmar Ahlberg avled d. 24 mars 1954. Han var född i Göteborg d. 2 sept. 1865 samt avlade mogenhetsex. där 1884 och hovrättsex. i Uppsala 1890. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göteborgs rådhusrätt, där han blev rådman 1908. Han avgick med pension 1933.

 

    Nils Ivar Berglund avled d. 8 april 1954. Han var född i Malmö d. 25 juli 1902 samt avlade studentex. där 1920 och jur. kand. ex. i Lund 1925. Sedan 1926 var han innehavare av advokatbyrå i Norrköping. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1933.

 

    Karl Hilding Stefenson avled d. 19 april 1954. Han var född i Örebro d, 1 sept. 1892 och avlade studentex. där 1911. Han avlade jur. kand. ex. vid Stockholms högskola 1917. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt kom han till Stockholms rådhusrätt, där han blev kriminalassessor 1924, förste assessor 1931 och rådman 1937.

 

    Nils Olof Wiedel avled d. 8 maj 1954. Han var född i Maglarp, Malmöhus län, d. 27 maj 1895 samt avlade studentex. i Lund 1914 och jur.kand.ex. där 1919. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i bank blev han 1925 delägare i Gustaf Holms juridiska byrå i Jönköping; sedan 1944 var han ensam innehavare av byrån. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1928.

 

    Nils Christer Georg August Falck avled d. 15 maj 1954. Han var född i Malmö d. 3 maj 1874 samt avlade mogenhetsex. där 1891 och hovrättsex. i Lund 1901. Efter tingstjänstgöring blev han e. o. notarie vid Göteborgs rådhusrätt 1904, stadsnotarie 1911 och rådman 1925. Han avgick med pension 1944.