496 PERSONALNOTISER    Hovrätterna. K. M :t har
    18 juni 1954 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Anders Lindstcdt att t. v. uppehålla en kommerserådstjänst;
    s. d. förordnat adj. led. i Göta hovrätt Per-Gunnar Blomdahl till e. o. assessor i hovrätten;
    30 juni 1954 förordnat adj. led. i Svea hovrätt Stig Egersten, Carl Holmberg, Åke Sundquist och Lars Ålund samt e. o. fiskalerna i samma hovrätt Lars-Erik Tillinger, Bo Mollstedt och Sten-Erik Bergstrand till e. o. assessorer i hovrätten.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 30 juni 1954 utnämnt e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Herman Schunnesson till tingsdomare i V. Göinge domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 juni 1954 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Bengt Åström till borgmästare i Sundsvall;
    s. d. utnämnt resp. förordnat e. rådmannen i Sthm Åke Nordwall och t. f. rådmannen därstädes Gösta Welander till rådman resp. e. rådman i samma stad.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har 30 juni 1954 förordnat kammarrådet Erik Åberg att t. v. t. o. m. 30 juni 1957 vara ledamot i vattenöverdomstolen.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 18 juni 1954 utnämnt e. o. vattenrättsingenjörerna Folke Karlefors och Bengt Falk till vattenrättsingenjörer.

 

    Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    9 juni 1954 utnämnt e. o. första stadsfiskalsassistenterna i Sthm Dag Halldin och Ingmar Sigurdsson samt andre stadsfiskalsassisten i Sthm Björn Gerell till förste stadsfiskalsassistenter i samma stad;
    s. d. utnämnt e. o. andre stadsfiskalsassistenterna i Sthm Torsten Engelberth och Bertil Carrick samt e. o. landsfogdeassistenterna Bertil Österberg, Arne Fellström och Ture Aldén till andre stadsfiskalsassistenter i Sthm;
    s. d. förordnat utnämnde andre stadsfiskalsassistenten Engelberth till e. o.förste stadsfiskalsassistent i Sthm;
    s. d. förordnat e. o. landsfogdeassistenterna Erik Olsson och Kurt Lindroth till e. o. andre stadsfiskalsassistenter i Sthm;
    s. d. förordnat utnämnda andre stadsfiskalsassistenterna Carrick, Österberg, Fellström och Aldén att envar uppehålla en tjänst såsom förste stadsfiskalsassistent i Sthm;
    10 juni 1954 utnämnt e. o. bitr. stadsfiskalen i Göteborg Carl-Gustav Wijk till bitr. stadsfiskal i samma stad;
    11 juni 1954 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Carl Magnus Fogelklou till bitr. stadsfiskal i Borås.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 29 juni 1954 antagits Mats Erlander, Hässleholm, Allan Eweritt, Lennart Heijne, Curt Lundgren,Kaj Sandart och Karl-Erik Sunne, Sthm, Charles Kaltofen, Vänersborg, samt Sven Johansson, Växjö.

 

Trycklov meddelat 17/7 1954.